Afet öncesi afet bölgesi

Depreme hazırlık çalışmalarındaki yeni düzenlemelere temel oluşturacak olan Deprem Şûrası'nda, mevcut Afet Yasası ve İmar Kanunu'nda değişiklikler yapılması gündeme geldi.
Haber: SELİM EFE ERDEM / Arşivi

İSTANBUL - Depreme hazırlık çalışmalarındaki yeni düzenlemelere temel oluşturacak olan Deprem Şûrası'nda, mevcut Afet Yasası ve İmar Kanunu'nda değişiklikler yapılması gündeme geldi. Şûra raporu yasalaşırsa, afetten önce afet bölgesi ilan edilen bölgelere müdahale edilecek.
Türkiye'de devletin ilk kez düzenlediği Deprem Şûrası'ndaki 7 komisyondan biri olan Deprem Mevzuat Komisyonu raporunda, 84 kanun ve yönetmeliğe dağıtılan deprem mevzuatının, imar, yapı ve afet adı altında üç çatı kanun altında birleştirilmesi öngörüldü. Kanunlarda, afet bölgesi sınırlaması yerine bölge içinde gerekli görülen yapıların nakli, 'afet sonrası' değil 'afet öncesi'nde faaliyete geçilerek mikro bölgelemeye gidilmesi gibi uygulamalar getirilmesi amaçlanıyor.
Bu değişikliklerle İstanbul'da daha önce mikro bölgeleme çalışmaları yapılan ve depremden en çok etkilenmesi beklenen ilçelerde, ilçe, mahalle veya bina bazında güçlendirme ya da nakil gündeme gelebilecek. Deprem Şûrası Mevzuat Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, "Afet Kanunu'nda, afet sonrası insanların kurtarılması gibi acil işlerin yanı sıra, mevcut risklerin azaltılması çalışmalarına ağırlık verilecek.
İmar Kanunu'nda, öncelikli bölgelerde acil eylem planına geçilmesi gündeme gelecek. Yapı mühendisleri bir sertifika sahibi olmalı" dedi.