Afşin santralı çok tehlikeli!

Kahramanmaraş'ta kurulu Afşin-Elbistan A Termik Santralı alarm veriyor. Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Fadime Taner ile aynı üniversitenin...

MERSİN - Kahramanmaraş'ta kurulu Afşin-Elbistan A Termik Santralı alarm veriyor. Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Fadime Taner ile aynı üniversitenin Teknik Programlar Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Tefek tarafından hazırlanan raporda, "Termik santral adeta radyoaktif uranyum üreten işletme işlevi görüyor. Toplu ölümler yaşanabilir" uyarısında bulunuldu.
Rapordaki tespitler şöyle: Afşin'den incelenmek üzere alınan materyal üzerinde yapılan incelemede, atmosfere yayılan katı taneciklerin kömür tozu ve kül karışımı olduğu sonucuna varılmıştır. Atmosfere yayılan taneciklerin, tekrar yeryüzüne inmeleri tanecik boyutunun ve yoğunluğunun oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. İri taneciklerin çevreye yayılması termik santralda ciddi arızanın varlığını ve ileride büyük zararlara yol açacak katı taneciklerin çevreye verilmesinin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin baştan alınması gereğini ortaya koymaktadır. Havaya saçılan kül parçacıklarından 2-5 milimetrelik olanları akciğer kanserine yol açabilir.