Af'ta dördüncü gün çalışmaları

Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın niteliğini belirlemek için dördüncü gün çalışmalarına başladı.

Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın niteliğini belirlemek için dördüncü gün çalışmalarına başladı. 4616 sayılı Yasa'nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan başvuruları esastan görüşmeye başlayan Anayasa Mahkemesi, bugün saat 10.00'da toplandı. Yüksek Mahkeme heyeti, bugünkü toplantısında da yasanın niteliğini belirlemek için ekleriyle birlikte
yaklaşık 500 sayfayı bulan raporu incelemeye devam edecek. Heyet, yasanın niteliğini ortaya koyduktan sonra kapsam dışı bırakılan ve iptali istenen maddeleri esastan görüşecek. Söz konusu maddelerin kapsam dışında bırakılması Anayasa'ya aykırı bulunur ve iptal edilirse bu maddeler nedeniyle yargılaması devam edenlerin davaları ertelenecek, cezaevinde bulunanlar ise şartla tahliye edilecekler. Ancak, bu kişilerin suçu 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlemiş olma şartı da aranacak. Mahkeme, bu maddelerin kapsam dışında bırakılmasını
Anayasa'ya aykırı bulmaz ise bu maddelerden dolayı yargılananların yargılaması devam edecek, cezaevinde bulunanlar tahliye olamayacak. Türk Ceza Kanunu'nun 'cürüm işlemek için teşekkül oluşturma', 'ırza geçme', 'görevi kötüye kullanma', 'evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık' hükümlerini içeren maddeleri ile yasanın 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçları kapsadığına ilişkin hükmün de iptali isteniyor.