Afta gerekçe beklenmiyor

Af kapsamını genişleten iptal kararlarında gerekçe yayımı gecikince Yargıtay harekete geçti.

ANKARA - Af kapsamını genişleten iptal kararlarında gerekçe yayımı gecikince Yargıtay harekete geçti. Ceza Genel Kurulu, hak kayıplarnı önlemek için, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri beklenmeden iptallerin yürürlüğe gireceğine karar verdi.
Yargıtay, Şartla Salıvermeye İlişkin Yasa'daki, "Daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde hüküm giyenlerle, daha önce aftan yararlananlar, bu yasadan yararlanamaz" yönündeki düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildiğini anımsatarak, bu iptal kararının yürürlüğe girmesi için bir süre verilmediğine
dikkat çekti. Yargıtay, gerekçenin yayımının beklenmesinin, 'giderilmesi olanaksız zararlara yol açacağı'nı ifade etti.
Yargıtay kararına göre, Şartla Salıverme Yasası'nın iptal edilen ve kararın yürürlüğe girmesi için süre verilmeyen maddeleri yönünden yerel mahkemeler, gerekçeli kararı beklemeden hüküm oluşturabilecek.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin yazım işlemini tamamladığı ve gerekçenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını öğrenildi.