Ağaoğlu'na 1453'te ikinci dava şoku

Ağaoğlu'na 1453'te ikinci dava şoku
Ağaoğlu'na 1453'te ikinci dava şoku
"Maslak 1453" projesinin 2010 planları iptal edilirken, revize edilen 2011 imar planları için de dava açıldı. Davacı Mimarlar Odası Ağaoğlu'nun güvendiği yeni planın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Ağaoğlu grubu tarafından tartışmalı reklamlarla tanıtılan "Maslak 1453" projesinin 2010 planları iptal edilirken, revize edilen 2011 imar planları için de dava açıldığı ortaya çıktı. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin başvurusuya mahkemeden çıkan iptal kararı için “Danıştay’a dahi gitmeyeceğiz, iptal edilen eski plan” diyen Ali Ağaoğlu’nun güvendiği yeni planın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 6. Daire’de dava açıldı.
Bu kez Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin yine TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada, 2011 tarihli revizyon niteliğindeki imar planlarının da yasalara, yönetmeliklere, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine açıkça aykırı olduğu, yapı ve trafik yoğunluğunu artırıp, şehrin son ormanlarını tehdit ettiği vurgulandı. Tarafların delilleri ve yanıtlarının alındığı davada keşif bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar'ın haberine göre Ağaoğlu yeni plana açılan davayla ilgili, “O davanın muhatabı Bakanlık ve TOKİ, bizim projemizi etkilemiyor” dedi. İptal kararı temyiz edilirse idari davaların da temyiz merci olan Danıştay 6. Daire’ye gidecek.

YENİ PLANA DAVA ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NDAN
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi avukatı Koray Cengiz, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkındaki davayı 27 Şubat 2012’de açtı. Doğrudan Danıştay 6. Dairesi’nde davayı açan Cengiz, TOKİ’nin hazırladığı, Bakanlığın onayladığı, Maslak 1453 projesinin bulunduğu bölgeyle ilgili yeni planın (1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı) öncelik yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

'PLANLAR MECLİS ONAYINDAN GEÇMEDİ'


Avukat Cengiz şu itirazlarda bulundu:
"İmar Kanunu’na göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından re’sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konmaktadır. Fakat dava konusu planlar açısından bu sürecin işletilmediği ve dava konusu planların Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılmasına karşın, ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulmadığı açıktır. Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulması gereken ilgili planlar, Kanunların belirttiği süreç işletilmeden Bakanlığın 'olur’u ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama İmar Planı, TOKİ tarafından hazırlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmemiş olduğundan; Bakanlık onama yetkisini kanun hükümlerine aykırı olarak kullanmış ve planlar yürürlüğe konmuştur. Bu nedenlerle dava konusu planların Toplu Konut Kanunu ve Gecekondu Kanunu’na aykırı olarak elde edildikleri açıktır. Planların telafisi imkansız zararların oluşturmaması ve hukuka aykırı elde edilişleri sebebi ile bir an önce, İdarenin savunması beklenmeksizin yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir."

Cengiz ayrıca, davaya konu olan, kamu yararına hareket etmesi gereken TOKİ ve Bakanlığın, onaylanan planlar ile; kamu yararı tesis etmediği, aksine kamunun zarara uğradığının açık olduğunu belirterek, "Sonuç olarak, bu ölçekteki bir kararın parçacıl olarak ele alınması ve kamuya ait olan bir alanın kamu mülkiyetinden çıkarak özelleşmesini sağlayacak fonksiyonlara geçirilmesi; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırıdır" dedi.

AĞAOĞLU: MUHATAP BİZ DEĞİLİZ, BAKANLIK
Mimarlar Odası’nın İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal ettirdiği 2010 planıyla ilgili, “Danıştay’a dahi gitmeyeceğiz, iptal edilen eski plan” diyen Ali Ağaoğlu’na yeni planla ilgili davayı sorduk. Davadan haberdar olduğunu belirten Ağaoğlu, “TOKİ’nin malı, o davanın muhatabı TOKİ ve Bakanlık. Bakanlığın yetkisi var, biz orada muhatap değiliz, biz projeyi yapan müteahhidiz, projemizi etkilemiyor. Zaten yeni plan da itiraz noktalarına göre yapılmıştı” dedi. İptal edilen davada da muhatabın TOKİ ve Bakanlık olduğunu hatırlatıp, “Yeni plan projenizin alanını büyütüyor mu, küçültüyor mu?” sorusunu yönelttiğimiz Ağaoğlu, “Aynı, bizim projemizde bir değişiklik yok” yanıtını verdi.

EMLAK GYO'NUN BİLGİSİ YOK
Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum, Danıştay 6. Dairesi’nde açılan 2012/4412 esas numaralı davayla ilgili kendilerine bir tebligat yapılmadığını, TOKİ’nin bu konuda kendilerini bilgilendireceğini belirtti. Kurum şunları söyledi:
“2010 planlarıyla ilgili mahkemenin iptal kararı bize dün (27 Şubat) tebliğ edildi. Biz zaten 2011 planlarını Mimarlar Odası’nın itirazları ve mahkeme kararlarını dikkate alarak revize ediyoruz. Hatalarımız olabilir ama düzeltmeye çalışıyoruz, yeni plan hazırlıyoruz. Maslak’taki arazi bizim. TOKİ’den satın aldık ve ihale ettik. TOKİ de Doğu’da yaptığı karakollar karşılığında bu araziyi (askeri arazi) MSB’den almıştı.”