Ağaoğlu'nun Bakırköy 46'sı mühürlendi

Ağaoğlu'nun Bakırköy 46'sı mühürlendi
Ağaoğlu'nun Bakırköy 46'sı mühürlendi
Ali Ağaoğlu'nun Bakırköy 46 projesi mühürlendi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma gerekçelerinden: Park alanları yüzde 12 azaltıldı, yapılaşma 14 arttı. Siluet için belirlenen yükseklik sınırı aşıldı.
Haber: ELİF İNCE - elif.ince@radikal.com.tr / Arşivi

17 Aralık’ta yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında müteahhit Ali Ağaoğlu’nun gözaltı sebeplerinden olduğu iddia edilen Bakırköy 46 projesini mümkün kılan imar planı değişikliklerine 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davacı Bakırköy Belediyesi de dün inşaatın mühürlendiğini teyit etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘özel proje alanı’ ilan ettirdiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) itirazlarına rağmen onaylattığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerini mahkeme, 6 Aralık 2013 tarihli kararında planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı buldu.
Mahkeme, plan değişiklikleriyle park alanlarında yüzde 12 azalmaya gidilirken yapılaşmada yüzde 14 artış yapıldığını, bu yapılaşmaya getirilecek ek nüfusun ulaşım sistemi planlamasına aykırı olduğunu, ayrıca İBB’nin daha önce aldığı siluet kararı gereğince izin verilen maksimum 63 metre yüksekliğinin proje için 70 metreye çıkartıldığını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan itirazları dikkate almadığını belirten mahkeme, kararında “Donatı alanlarını azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı ve ulaşımı engelleyici, tarihi yarımada siluetini etkilediği yolundaki itirazların davalı idarece dikkate alınmadığı görülmektedir” dedi.
Ağaoğlu’nun Veliefendi’deki araziler için istediği imar değişikliği, 22 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne teklif olarak gelmişti. Ancak Belediye Meclisi imar değişikliğini reddetmişti. İBB’nin reddettiği imar planı değişikliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aralık 2012’de onaylamıştı.

‘17 Aralık operasyonu’ dosyasındaki iddialar

17 Aralık operasyonunun soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ağaoğlu, proje için eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın talimatıyla usulsüz imar planı değişiklikleri yaptı. Ağaoğlu ile AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi kayıtlarına göre, Babuşçu’nun projenin sıkıntı doğurabileceğini belirtmesi üzerine Ağaoğlu projenin Başbakan’ın talimatıyla yürütüldüğünü, yapılan imar değişikliklerinin bizzat Başbakan’ın talimatıyla yapıldığını söyledi.
TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul şubeleri de kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 8 Nisan’da dava açmıştı.

Odaların davası sürüyor

Halen devam eden davada oda, plan değişikliklerine ‘özel mülkiyete konu alanda ayrıcalıklı imar hakları yaratıldığı’, ‘toplumun tüm kesimleri için ortak ve ayrıcalıksız kullanılması gereken yeşil alanlar, kamu yararı ihlal edilerek mülkiyet sahibinin kullanım inisiyatifine bırakıldığı’, ‘çevre yapılanma koşullarının çok üzerinde bir yapılaşma hakkı’ verildiği, bunun silueti olumsuz etkileyerek çevreye emsal teşkil edeceği, bölgeye getirilmesi planlanan ek nüfus için gerekli sosyal alanların göz ardı edildiği, ayrıca değişikliğin trafik sorunu olan bölgede sıkışıklığı daha da arttıracağı gerekçeleriyle itiraz etti.