Ağır cezadan 'öncü' karar

Öcalan'ın da başvuracağı Ankara 11. Ağır Ceza, 'kalemli çete' davasında 'yeniden yargılama' talebini geri çevirdi. 'Yeniden yargılamayı sınırlayan maddenin 'Anayasa'ya aykırılığı' iddiası da yerinde bulunmadı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen 'Beni yeniden yargılayın' başvurusunu inceleyecek Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kısa süre önce benzer davada yeniden yargılama istemini geri çevirdi. Mahkeme, AİHM'nin adil yargılanmadığına hükmettiği, ancak Öcalan gibi CMUK ile yeniden yargılama kapsamı dışında tutulan 'Kalemli Çete' sanıklarının başvurusunu, işin esasına dahi girmeden reddetti. Mahkeme, Öcalan dahil 90 kişiyi yeniden yargılama dışı bırakan CMUK maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmadı. Karar, Öcalan için de ret kararının sinyali olarak görüldü.
'Kalemli Çete' başvurdu
Öcalan davasıyla neredeyse bire bir örtüşmesi nedeniyle önemli görülen dava, 1996'da paralı eğitimi protesto için TBMM'de pankart açan ve toplam 96 yıl hapse mahkûm edilen 'Kalemli Çete' sanıklarıyla ilgili açıldı. Bu sanıklardan Metin Murat Kalyoncugil, Ahmet Bahadır Ahıska ve Ulaş Doğu Atlı'nın başvurduğu AİHM, sanıkların tıpkı Öcalan gibi adil yargılanmadığına hükmetmişti. Bunun üzerine avukatlar Cem Erkat ve Ender Büyükçulha, yargılamanın yenilenmesi istemiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.
CMUK'un 327/6. maddesinde Öcalan'a yeniden yargılama yolunu kapatmak amacıyla yapılan değişiklikle, 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihte AİHM'nin kesinleşmiş kararları ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra AİHM'ye başvurular üzerine verilen kararlar' dışında kalan davalar, yeniden yargılama kapsamı dışında tutulmuştu. Avukatlar dilekçelerinde, bu maddenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu savunmuş, mahkemeden bunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmesini de istemişti.
Oybirliğiyle çifte ret
Mahkeme başvuruyu sonuçlandırdı. Başkan M. Orhan Karadeniz, üyeler Kadir Kayan ve Hasan Satır'dan oluşan mahkeme heyetinin, başvuruyu, esasa dahi girmeden oybirliğiyle reddettiği belirlendi. 8 Nisan tarihinde üç sanık için de ayrı ayrı yazılan kararın hüküm kısmı aynen şöyle:
"Mahkememizin ilamıyla terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasına karar verilen sanık M. Murat Kalyoncugil hakkındaki kararın Yargıtay ilamıyla kesinleştiği anlaşılan mahkememiz dosyası hakkındaki,
A) CMUK'un 327. maddesinin 3006 S.Y. değişik geçici 1. maddesinde belirtilen 'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte AİHM'nin kesinleşmiş kararları ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra AİHM'ye yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır' düzenlenmesinde başvuranın talebi bu şartlar altında incelendiğinde AİMH kararının kesinleşme tarihi ve başvuru tarihi dikkate alındığında iadeii mahkemenin şartları oluşmadığından sanık vekili Cem Erkat'ın yargılamanın iadesi yönündeki talebinin reddine,
B) Usul yasalarının uygulamaya girdiği andan ileriye yönelik olarak uygulanması ilkesi gereğince sanık vekilinin Anayasa aykırılık iddiası talebi ciddi görülmediğinden Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinin reddine, itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi."
Anayasa yolu kapandı
Mahkemenin, CMUK ile yeniden yargılama kapsamı dışında tutulan bu sanıkların başvurusunu reddi, Öcalan davasında da benzer kararın çıkacağı yorumlarını güçlendirdi. Mahkemenin, Öcalan ve bu dava sanıkları dahil 90 kişiyi kapsamdışı bırakan CMUK maddesinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını geri çevirmesi, Öcalan'a yönelik 'Mahkeme, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir' tezini de zayıflattı.


    http://www.radikal.com.tr/7463907463900

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.