Ağustosböceğinin bir bildiği varmış!

Bitmeyen genelgeler
Haziranda devamsızlıktan kalanları affeden Milli Eğitim, tüm başarısız öğrencileri kurtarıyor. Bakanlık 14 Temmuz'da çıkardığı genelgeden sonra, şimdi de yıl boyu hiç çalışmayan öğrencilere kurtuluş şansı verdi.
Ağustos boyu kurs!
2 Ağustos'ta başlayacak yetiştirme kursuna, derslere devam etmeyen, bazı derslerde dönem notu olmayan veya aldığı derslerin hepsinde başarısız olanlar katılacak. Program dört haftada (20 işgünü) sona erecek.
Öğretmenler göreve
Program sonrasında geçemeyen öğrencilere eylülde yeni şans vermek için ek sınavlar yapılacak. Yıl boyu yapılamayanları 20 günde yaptırmayı amaçlayan kurslar nedeniyle tatildeki öğretmenler göreve çağrıldı.
Eğitimciler çok sıkıntılı
Eğitim-Sen yetkilileri, "Sınıfta La Fontaine'in 'Ağustosböceği ile Karınca' öyküsünü anlatırız, şimdi aralarında fark kalmadı" dedi. Kursların izinleri erken bitirmesi de sıkıntı yarattı.

ANKARA - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarından sonra eğitim sistemine yönelik eleştiriler artarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başarısız olan öğrencilerin sınıf geçmesi için yeni olanak tanıdı. Devamsızlık nedeniyle sınıf geçemeyen öğrenciler için, yetiştirme kursu açan bakanlık, bu kurslara başarısız öğrencilerin de katılmasının önünü açtı. Bütün derslerden başarısız olan bir öğrenci bile bu kurslara katılıp başarılı olursa sınıf geçebilecek.
Bu nedenle öğretmen ihtiyacı da artınca, yayımlanan bir genel geyle tatildeki öğretmenlere kurslara dönmeleri çağrısı yapıldı. Öğretmenler ise 3-5 milyon liralık ders ücreti için iki aylık izinlerinden vazgeçmek istemiyor.
Genelge yayımlandı
MEB haziran ayında bir genelge çıkararak, bu yıl devamsızlıktan sınıfta kalan öğrencilere yetiştirme kursu ve ortalama yükseltme sınavı hakkı vermişti. Bakanlık yeni bir genelge yayımlayarak, affın kapsamını genişletti ve bazı derslerden hiç dönem notu bulunmayan başarısız durumdaki öğrencilerin istedikleri yetiştirme programına alınmasını uygun gördü. Söz konusu programlar, 2 Ağustos tarihinde başlayıp ağustosun sonunda bitecek.
Söz konusu öğrenciler hafta sonu tatillerini çıkarınca 20 gün sürecek kursun sonunda dersleri geçerse, sekiz aylık eğitim döneminde geçen diğer öğrencilerle aralarında hiçbir fark olmayacak. Yetiştirme programına katılan öğrencilerin başarı durumları, ders öğretmeni tarafından verilecek en az bir yazılı ve bir sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Yetiştirme programı sonrasında geçemeyen öğrencilere de eylül başında ikinci bir şans verilerek ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları düzenlenecek. Böylelikle, genel lise, mesleki ve teknik liseler ile imam-hatip liselerinin 1, 2 ve 3. sınıfında okurken derslerinde başarısız olup sınıfta kalanlar bir üst sınıfa geçebilecek ya da mezun olabilecek.
Öğretmen sıkıntısı
Bakanlık, bazı derslerden hiç dönem notu bulunmayan başarısız durumdaki öğrencileri de kurslara dahil edince, öğretmen sıkıntısı başgösterdi. Bunun üzerine, bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle öğretmenler göreve çağrıldı. Valiliklere gönderilen yazıda, öğretmenler kurulu toplantısının 23 Ağustos tarihinde yapılması istendi.
Öte yandan, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları 24 Ağustos-3 Eylül arasında yapılacak. Bu sınav sonucu başarısızlığını tek derse düşüren son sınıf öğrencileri 6 Eylül tarihinde tek ders sınavına alınacak.
Bakanlığın bu uygulamasına öğretmenler tepkili yaklaşıyor. Mevcut ölçme değerlendirme sistemiyle öğrencilerin sınıfta kalmasına da karşı çıkan Eğitim-Sen yetkilileri, 8 ay 'yatan' öğrencinin 20 günde derslerden geçirilmesinin aynı dönemde çalışan öğrencilere haksızlık olduğunu belirtti. Öğretmenler, "Çocuklara, La Fontaine'in Ağustosböceği ile Karınca hikâyesini anlatırız. Bu hikâyede ağustosböceği, tembelliğinin cezasını aç kalarak çekiyor. Oysa bakanlığın bu uygulamasıyla sonuçta ağustosböceği ile karınca arasında hiçbir fark kalmıyor. La Fontaine'in kemikleri sızlayacak" yorumunu yaptı. MEB'in çağrısını iki aylık yasal izinlerini sulandırma girişimi olarak da yorumlayan öğretmenler, 3-5 milyon liralık ders ücreti için tatillerini bölmek istemiyor.