Aidattan kaçış yok

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kat maliklerinin,
merkezi ısınma sistemine bağlı kalorifer peteklerini sökmelerinin...

ANKARA - Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kat maliklerinin, merkezi ısınma sistemine bağlı kalorifer peteklerini sökmelerinin, aidatlarını ödemelerini engellemeyeceğine karar verdi. Yerel mahkeme, dükkânındaki merkezi sisteme bağlı kalorifer peteğini çıkaran ve bu nedenle apartmanın çatı izolasyonu ve yağmur oluklarının onarım gideriyle yakıt ve diğer giderlerini karşılamak için toplanan aidatı ödemeyen kat malikinin, borcunu ödemesi için icra takibi başlatılması amacıyla açılan davayı reddetti.
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire bozma gerekçesinde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun, 'Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, apartmanın her türlü ortak giderleriyle bakım, koruma ve onarım giderlerine katılmakla yükümlüdür' maddesini hatırlattı. Daire, 'kat maliklerinin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek aidat ödemekten kaçınamayacağına işaret etti.