AİHM'nin önünü kesme yasası

AİHM'nin Türkiye'yi sıkça mahkûm ettiği köy boşaltma, evlerin yakılması gibi terörle mücadele sırasında yaşanan mağduriyetleri mahkemelere gitmeden oluşturulacak komisyonlarca çözümlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısı taslağı Başbakanlığa sunuldu.

ANKARA - AİHM'nin Türkiye'yi sıkça mahkûm ettiği köy boşaltma, evlerin yakılması gibi terörle mücadele sırasında yaşanan mağduriyetleri mahkemelere gitmeden oluşturulacak komisyonlarca çözümlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısı taslağı Başbakanlığa sunuldu.
Tasarıyla "toplumsal barışın sağlanması yanında vatandaş-devlet kaynaşmasının artırılması, ulusal ve uluslararası yargı mercilerinde açılmış ve açılacak davaların sona ermesi" amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslağa göre yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde ödenecek olan ve AİHM'nin tayin ettiği meblağların son derece altında kalan tazminat miktarları şöyle:

  • Yaralananlara 1.5 milyar lirayı geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,
  • Sakatlananlara 1-6 milyar lira sakatlık derecesine göre,
  • Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardımıyla sürdürebilecek derecede sakat olanlara 17.8 milyar lira,
  • Ölenlerin yasal mirasçılarına 12.7 milyar lira nakdi ödeme yapılacak.
    Söz konusu taslağın yasalaşmasından önce yasa kapsamında mağduriyeti bulunan vatandaşların, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mülki amirliklere başvurması gerekiyor.