Aile hekimleri protesto için iş bırakıyor

Aile hekimleri protesto için iş bırakıyor
Aile hekimleri protesto için iş bırakıyor
Aile hekimine nöbet getiren, hekimlerle paylaşılan bilgileri 3. kişilerin denetimine açan 'tam gün' değişikliklerine karşı 4 Aralık'ta eylem yapılacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

‘Tam Gün’ düzenlemesinin de yer aldığı torba tasarıda ‘aile hekimlerine en az 16 saatlik nöbet’ ile ‘yurtdışında görev yapan hekimlere mecburi hizmet muafiyeti’ tartışma yarattı. CHP ve MHP ’nin eleştirdiği düzenlemeleri aile hekimleri de 4 Aralık’ta ‘ bırakma eylemi’ ile protesto edecek.
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda ‘Tam Gün’ olarak bilinen torba tasarıyı yarın görüşmeye başlayacak. Tasarıya göre; aile hekimleri mesai saatleri dışında ayda asgari 16 saat nöbet tutacak. 1 Ocak 2013’ten önce yurtdışında görev yapan tabipler ve uzmanlar ile düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye ’ye dönen ve en az 3 yıl süreyle mesleğini yapanlar, devlet hizmeti yükümlüğünden muaf tutulacak.
Komisyonun CHP’li üyeleri muhalefet şerhinde; aile hekimlerine hastanelerde nöbet ve uzaktan eğitimle uzmanlık kazandırmanın, soruna sorun eklemekten başka bir şey olmadığını belirtti. MHP’li üyeler de muhalefet şerhlerinde, aile hekimliğine getirilen 16 saatlik nöbet uygulamasının, Sağlık Bakanlığı’nın pratisyen hekimleri aile hekimliğine geçirirken verdiği söze aykırı olduğunu belirtti.

Mahrem bilgilerde gizlilik kalkıyor

Torba tasarıda yer alan mevcut yasanın Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın görevlerini düzenleyen madde, “Denetime tabi olan gerçek ve tüzelkişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır” şeklinde değişiklik yapılması da tepki çekti.
CHP’liler, bu düzenleme ile bakanlığın “Kişilerin mahrem bilgilerini toplamaya ve satmaya kararlıyım” dediğini savundu. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması/satılması konusuna temel oluşturan yasa maddesini Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiğini kaydeden CHP’li komisyon üyeleri, “Kişilerin hekimleri ile paylaştıkları mahrem bilgilerin üçüncü kişilerin denetiminde olması birçok yönden sakıncalıdır” diye itiraz etti.
MHP’li üyeler de “Kişiler bilgilerini hekimle paylaşmayabilecek ve bu durum hekimin hata yapmasına neden olabilecektir. Toplum vicdanı ve ahlakı zedelenecektir” dedi.