Aile hekimleri yorulacak

Hükümetin aile hekimliği konusundaki uygulama yönetmeliği taslağında son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un yönetmelik taslağına göre...

ANKARA - Hükümetin aile hekimliği konusundaki uygulama yönetmeliği taslağında son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un yönetmelik taslağına göre Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalayan aile hekimi ilk kayıtta ev ziyareti ile kişilerin sağlık durumlarını tespit edecek.
Bu ev ziyaretlerini belirli aralıklarla tekrarlayarak aile sağlığı uygulamalarıyla ilgili kayıt tutacak ve gerekli bildirimleri yapacak. Aile hekimi, kronik hastalığı olanları gerekli sıklıkta takip edecek, özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütecek, doğum öncesi, sonrasında anne ve bebeği izleyecek. Her hekimin yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalışacak. Sağlık elemanı, ebe, hemşire veya sağlık memuru olabilecek.
Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması gerekecek.
Daha sonra kişiler aile hekimlerini, bulundukları bölge içinde kalmak suretiyle serbestçe seçebilecek ve isterse altı aydan daha kısa sürede olmamak kaydıyla değiştirebilecek. Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde, kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimini seçebilecek.
Maaş brüt 2000 YTL
Belirli bir bölgede çalışacak aile hekimi sayısı bakanlıkça ortalama 2 bin-3 bin kişiye bir hekim düşecek şekilde, il merkezi ve ilin geri kalanı için ayrı ayrı tespit edilecek. Aile hekimliği dışında iş yapamayacak olan hekimlere nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü hallerde yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri hizmetleri için ilk bin kişiye kadar kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın aile hekimliği uzmanı ise 2 bin YTL, uzman tabip ve tabip ise 1500 YTL aylık brüt olarak ödenecek. Ayrıca, 1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 1 YTL aylık brüt olarak ödenecek. Kayıtlı kişi sayısı 4 binden fazla ise fazla olan kısım için ödeme yapılmayacak.
Hekimlere kalkınmada öncelikli yöreler cetveline göre sosyoekonomik gelişmişlik tazminatı ödenecek. Sağlıkçılara ise 1000 kişiye kadar 800 YTL, 1000 kişinin üzerinde ise kişi başına 40 kuruş brüt olarak ödenecek. Ücretler, ay sonuçları bildiriminden itibaren 15 gün içinde yapılacak.


    http://www.radikal.com.tr/7366187366180

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.