Aile hekimliği yasası tamam

Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasa, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olurken, ağız ve diş sağlığı hizmetleri de aile hekimliği kapsamında sayılacak.

ANKARA - Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasa, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olurken, ağız ve diş sağlığı hizmetleri de aile hekimliği kapsamında sayılacak. Sağlık Bakanlığı, kamu personeli uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının onayıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkili olacak. Aile hekimlerine, 657 sayılı yasada belirtilen en yüksek brüt sözleşme ücretinin 6 katı, aile sağlığı elemanına da 1.5 katı ücret ödenecek. Her aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı asgari bin, azami 4 bin olacak.