Aile hekimliği yasası yolda

Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi. Ücretsiz verilecek aile hekimliği hizmetleri kapsamına, ağız ve diş sağlığı da alındı.

ANKARA - Aile hekimliği pilot uygulamasını düzenleyen yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi. Ücretsiz verilecek aile hekimliği hizmetleri kapsamına, ağız ve diş sağlığı da alındı. Tasarıya göre, Sağlık Bakanlığı'nca tespit edilecek illerde başlanacak uygulamada hizmet bedeli, kişinin bağlı olduğu kurum bütçesinden karşılanacak. Hizmet, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Pilot bölgelerde acil haller dışında, hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olursa olsun aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kuruluşlarına başvuranlardan katkı payı alınacak.