Aile hekimliğiyle 1 trilyon lira kâr

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık reformunun önemli bir adımını oluşturan 'aile hekimliği' uygulamasının yurt geneline yayılmasıyla hastanelerdeki yığılmaların önleneceğini söyledi.

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık reformunun önemli bir adımını oluşturan 'aile hekimliği' uygulamasının yurt geneline yayılmasıyla hastanelerdeki yığılmaların önleneceğini söyledi. Akdağ, aile hekimliği pilot uygulamasının gerçekleştirileceği Düzce'de bir yılda 157 milyar lira ile 1 trilyon lira arasında tasarruf beklediklerini açıkladı.
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı, dün TBMM Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Akdağ, pilot uygulamanın Düzce'de başlatılacağını belirtti. Sekiz-dokuz ay sonra pilot il sayısının altıya çıkartılacağını anlatan Akdağ, uygulamayla Düzce'de sağlık harcamalarında 177 milyar-1 trilyon lira tasarruf hedeflediklerini söyledi. Akdağ, tasarruf miktarının, hastanelere sevk edilecek hasta sayısındaki azalmaya göre değişeceğini belirtti.
Bu yıl SSK ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde 100 milyon hastaya teşhis-tedavi hizmeti verileceğini, geçen yıl bu rakamın 68 milyon olduğunu belirten Akdağ, aradaki farkı, daha önce hastanelerdeki sıkışıklıklar nedeniyle hizmet alınamamasına bağladı. Akdağ, tüm çabalara rağmen insanların hastalanınca birinci basamak sağlık hizmetleri için sağlık ocakları yerine hastanelere gittiğini de vurguladı.
Yedi ülkenin modelinden
Akdağ, sağlık sistemi gelişmiş birçok ülke modelini yerinde incelediklerini, oluşturulan aile hekimliği danışma kurulunun Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan, Danimarka, Estonya ve Küba'da incelemelerde bulunduğunu söyledi. Bu çalışmalar sonucunda bir Türkiye modeli oluşturduklarını kaydeden Akdağ, anne karnındaki bebekten ailenin en yaşlı bireyine kadar her aileden sorumlu bir hekim olacağını dile getirdi.
CHP: Özelleştirme gibi
CHP'li Mahmut Duyan ise, aile hekimliğinin başarıyla uygulanabilmesi için 25 bin hekime ihtiyaç bulunduğunu belirtti. CHP'li Canan Arıtman da 33 yıllık bir hekim olarak, aile hekimliğinin yararlı olmayacağına inandığını söyledi. Uygulamadan ne hastaların ne çalışanların memnun olacağını, devletin maliyetinin de azalmayacağını öne süren Arıtman, aile hekimliğinin, sağlıkta özelleştirmeyi beraberinde getireceğini iddia etti.
Tasarı şu düzenlemeleri içeriyor:

  • Aile hekimliği ve genel sağlık sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sağlık Bakanlığı'nın pilot olarak belirleyeceği illerde aile hekimliği uygulanacak.
  • Aile hekimi ve ebe, hemşire gibi aile sağlığı elemanı ihtiyacı öncelikle kamuda çalışanlardan karşılanacak. Dileyenler, çalıştıkları yerlerde ücretli izinli sayılarak sözleşmeli olarakaile hekimliği için başvuracak.
    Devlet memuru olmaya engeli bulunmayan doktor, hemşire ve ebeler de sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.
  • Aile hekimliği hizmetlerinde hastalardan ücret alınmayacak. Her hekimin kayıtlı kişi sayısı en az 1000, en çok 4 bin olacak. Aile hekimleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla, tam gün çalışacak.
  • Acil haller dışında, hangi sosyal güvenlik kuruluşu olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaksızın hastanelere gidenlerden katkı payı alınacak. Katkı payı miktarını Çalışma, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları belirleyecek.
  • Aile hekimi ve sağlık elemanlarına, maaşlarının dışında, hasta sayısına bağlı olarak ek ücret ödenecek. Ancak, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulanması veya hasta sevk oranlarının yüksek olması halinde bu ödeme tutarından, brüt ücretin yüzde 20'sine dek kesintiye gidilecek.