Aileler AB'ye hazırlanıyor

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Türk ailesinin AB'ye uyumu için çalışmalara başladı.

ANKARA - Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Türk ailesinin AB'ye uyumu için çalışmalara başladı. Kurum, Aile Şûrası'nda oluşturulan 'Türkiye'nin AB Üyeliğinin Sosyal ve Kültürel Yönleri' komisyonunun tespitleri doğrultusunda, üyeliğin aile yapısına yansımasının nasıl olacağını değerlendirmeye aldı. Değerlendirmede, aile için sosyal politikalar oluşturulurken, Türk aile yapısının kendine özgü değerlerinin korunması gerektiği vurgulandı. AB ülkelerindeki yayınlar izlenecek, bu ülkelere ziyaretler yapılacak ve Türk ailesinin sosyoekonomik yapısının AB standardına çıkması için çalışılacak.