Akademi dünyası şaşkın

ODTÜ Rektörü Akbulut: "Bir orta yol bulunabilir." İTÜ Rektörü Sağlamer: "Bu tasarıdan vazgeçeceklerini umuyorum."
ÜAK Başkanı Alkış: "Tasarı, sunduğumuz çözümle ilgisiz."
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Hükümetin imam-hatiplere bütün üniversitelerin kapısını açmak ve mevcut YÖK yönetimini tasfiye etmek amacıyla TBMM'ye sunduğu YÖK tasarısı, akademi dünyasını karıştırdı.
YÖK Başkanı Erdoğan Teziç başkanlığında bugün yapılacak YÖK Genel Kurulu'nun toplantısında, hükümetin Meclis'e sunduğu tasarı değerlendirirken, akademi dünyasının bu tasarıya karşı tavrını da netleştirecek. YÖK üyesi Erdoğan Öznal, "Hükümetin asıl amacı bizden kurtulup, imam-hatipler için istediği düzenlemeyi fırsat eşitliği gibi sunmak" sözleriyle tasarıya karşı çıkarken, YÖK'ün ve üniversitelerin tasarı karşısında 'sessiz' kalmayacağını söyledi. Öznal, hükümete "Kimsenin
toplumda gerginlik yaratmaya hakkı yok" mesajı gönderdi.
Uzlaşma çağrısı
Tasarının Meclis'e 'apar-topar' sunulmasından yakınan rektörler, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerini yakın markaja aldı. Komisyon üyeleriyle tek tek telefonda görüşmeye çalıştığını belirten ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, "İmam-hatiplerin de dahil olduğu meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte kendi bölümleriyle ilgili daha çok alan tercihi yapmalarını tanıyarak bir ara formül üzerinde uzlaşılabilir. Oturup ortak bir karar alalım" diyerek hükümete çağrıda bulundu.
ODTÜ senatosu da tasarıya karşı bir bildiri yayımladı. Bildiride tasarının, 'üniversitelerin acil sorunlarının çözümüne yönelik olmadığı, toplumun huzurunu ve eğitim sisteminin tümünü tehlikeye atan bir metin olduğu' savunuldu. Diğer tepkiler ise şöyle:
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Rıza Ayhan: Devletin kurumları arasında diyalog kopukluğu var. Hükümet ile YÖK üyeleri ve rektörler konuşmuyor. Ülkede tartışma yok, münakaşa var.
Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Ayhan Alkış: Hükümetçe hazırlanan tasarının kurulumuzun görüşleri ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Üniversitelerarası Kurul'un görüşü benimsenmiş olsaydı, hem akademik temellere oturan, hem de adaletli bir çözüm getirilmiş olacaktı. Dileğimiz TBMM'deki süreçte hataların düzeltilmesidir.
'Tasfiye anlaşılmaz'
İTÜ Rektörü Prof. Gülsün Sağlamer: Beklentilerimiz akademik, mali ve idari özerkliğin genişletilmesi yönündeydi. Yasa taslağı çok sınırlı bir kapsamla çıktı. İmam-hatip liselerinin üniversitelere girişini genişleten madde, meslek liselerine aynı geniş hakları vermiyor. İmam-hatipler daha geniş haklara sahip. Bu olmaması gereken bir şey. Toplumda gerginlik yaratmak istemiyorsak, üniversitelere yurtdışında yarışacak maddeler getirmeli.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Tunç Erem: Hükümet büyük bir yanlış yapıyor. Bir tarafı memnun ederken genel liseleri karşısına alacak. YÖK'ün tasfiyesi anlaşılacak bir şey değil. Bu üniversitelerin de tasviyesi demek.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Yurtkuran: Türk üniversitelerinin temel sorunu, YÖK'ün 21 kişi mi 15 kişi olması mıdır? Rektörlerin süreleri midir? Bugün Türk üniversitelerinin temel sorunu Anayasa'da idari ve mali özerklikleriyle en ufak bir cümlenin olmamasıdır.
Ege Üniversitesi Senatosu: Tasarı, yükseköğretime girişte, üniversiteleri
devredışı bırakarak, yükseköğretimi siyasal iktidarların güdümüne sokmaktadır.
Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu: Yapılanı devletimizin niteliklerini zedeleyici sonuçlar doğurabilecek bir düzenleme olarak görüyoruz.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç: Meslek sahibi olmayan lise mezunları dururken belirli bir meslek alanında eğitim görmüş kişilerin üniversitede başka alana yönelmesi kaynak israfıdır.
İnönü Üniversitesi Senatosu: Sorun sadece üniversite yasası olmayıp, doğrudan laik Cumhuriyet'in bekası sorunudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı: Eğitim Birliği Yasası'nın ilkeleriyle çelişen tasarı, aslında laik Cumhuriyet'i hedef almaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen: Kamuoyundan ve üniversitelerden gelen tepkiler üzerine hükümet kararını gözden geçirmek zorunda kalacak ve düzenlemelerde geri adım atacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Senatosu: Planlanan düzenlemeler, üniversiteleri siyasal yapılaşmanın etkisi altına almakta ve mevcut üniversite yasasında taraflar açısından varolan problemlere çözüm getirmemektedir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Hükümeti üniversiteler ve Türk Ulusu'nu uygarlık yarışında geri bırakacak bu uygulamadan geri dönmeye davet ediyoruz.