Akdağ'a göre bebek ölümleri ders oldu

Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2008’de Ankara Zekai Tahir Burak ve İzmir Tepecik Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde yaşanan yenidoğan bebek ölümlerinin personel eksikliği ve damar içi kullanılan sıvıdan kaynaklandığını söyledi. Akdağ, ölümler nedeniyle ortaya çıkan eksikliklerin giderildiğini de savundu. 
MHP’li Kamil Erdal Sipahi’nin yazılı soru önergesini yanıt veren Akdağ, 2008 yılında iki büyük doğum hastanesinde yaşanan bebek ölümleriyle ilgili bilgi verdi. Peş peşe yaşanan bu ölümler üzerine inceleme komisyonu oluşturulduğunu belirten Akdağ, komisyonların çalışmalarını tamamlayarak raporlarını verdiğini anlattı. Bu raporlar hakkında da bilgi veren Akdağ, raporda Ankara’da bulunan Zekai Tahir Budak Doğum Hastanesi’ndeki ölümlerin, hasta sayısındaki artış ve buna bağlı olarak personel sayısındaki göreceli azalmanın olabileceğinin belirtildiğini söyledi. Akdağ, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bebek ölümlerinin nedeninin ‘damar içi kullanılan sıvılarla’ ilişkili olduğunun açıklandığını söyledi.  

Hemşire sayısı arttı
Bu hastaneler için gerekli önlemlerin alındığını belirten Akdağ, servise enfeksiyon komitesi onay verinceye kadar hasta alımının durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi: “Zekai Tahir Budak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan ünitesinde meydana gelen salgın akabinde enfekte kohortun bulunduğu salonda hemşire sayısı  83’ten 100’e çıkartılmıştır. Valilik oanayı ile 45 ebe ve hemşirenin görevlendirmesi yapılmıştır. 2003 yılında 50 olan kuvöz sayısı 2008 yılında 133’e yükseltilmiş, çalışan hemşire sayısı 2003’te 35 iken 2008 yılı sonunda 130’a yükseltilmiştir.”
Akdağ, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise inceleme heyetinin ölümlere neden olan TPT sölüsyonunun hazırlanması, dağıtımı, cihaz bakımı ve takibi ile ilgili hususlarda alınacak önlemler konusunda talimat verildiğini ve bu doğrultuda eksikliklerin giderildiğini anlattı.