Akla zarar boşanma nedenleri

Akla zarar boşanma nedenleri
Akla zarar boşanma nedenleri

İSTANBUL - Boşanma konusunda aile mahkemelerince verilen ilginç kararlar, avukat Mehmet Şerif Sağıroğlu tarafından ‘Neden Boşandılar’ adlı kitapta bir araya getirildi. Kitabın ‘Türkiye’de mahkemelere yansıyan gerçek boşanma nedenleri’ başlıklı bölümünde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Genel Dairelerince boşanma davalarına ilişkin 1964 ile 2008 yılları arasında verilen bazı kararlar yer aldı. 

* Kadının ırzına geçilmiş olması, kocası açısından ortak hayatı çekilmez hale getiren bir olaydır. Türk toplumu, karısı böyle duruma düşen kocadan karısını şefkatle bağrına basmasını beklemez. Bu şartlar altında kocayı müşterek hayatı devama zorlamak haksızlık olur.  (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi/1976)

* Nişan töreninde başörtüsüz fotoğraf çektirmiş ve ortaöğretim sırasında yine örtünmeyi düşünmemiş bir kızın evlendikten sonra başörtüsüyle gezmekte ısrar etmesi uygun bir davranış sayılmaz. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi/1983)

* Evlilikte kadın ve erkeğin birbirine her bakımdan zevkle yaklaşması ve bu suretle cinsel doyuma ulaşmaları asıldır. Erkek görünüşlü ve ömür boyu ilaç gücüyle dişiliğini korumaya çaba sarf eden bir kadınla erkeğin yaşamaya zorlanması mümkün değildir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi/1981)
Boşanma davalarında karar gerekçeleri arasında yer alan bazı ifadeler de kitapta şöyle sıralandı:
“Kadının iki taraflı ve doğuştan kalça çıkığı cinsel birleşmeyi zorlaştırdığına göre evlilik çekilmez haldedir... Kocanın karısını devamlı olarak silahla tehdit ettiği, dövdüğü, halıya sarıp üzerine oturduğu anlaşılmaktadır... Kadının kendisini aşırı şekilde ibadete verdiği, yemek yapmadığı, evin temizliği ve çocuklarla ilgilenmediği anlaşılmaktadır... Kadının alışılagelmiş temizlik kurallarına uymadığı, adeta saçından yağ damladığı ve koktuğu anlaşılmaktadır.” (aa)