'AKP devlet iktidarı peşinde'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen Anayasa değişikliğinin 'aceleye getirilmiş...

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen Anayasa değişikliğinin 'aceleye getirilmiş, gayri ciddi bir çalışma' olduğunu belirterek, "Bugün parlamentodaki siyasi çoğunluk sadece siyasi iktidarı değil, devlet iktidarına da eline geçirmek istiyor, düzenleme budur" dedi. Teziç dün YÖK Genel Kurulu sonrasında şöyle konuştu:
Sistem altüst olur: Cumhurbaşkanlığına yönelik milli mücadeleden gelen bir sistemimiz, anayasal düzenlemelerimiz vardır. Devlet başkanının tarafsızlığı üzerine durulmuştur. Taraflı, partili birinin devlet başkanı makamına oturması Türkiye'de bütün sistemi altüst eder. Partili olmaya doğru giden bir istek var. Bugün parlamentodaki siyasi çoğunluk sadece siyasi iktidarı değil, ama devlet iktidarını da eline geçirmek istiyor, düzenleme budur.
Otoriter rejime davetiye: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik düzenleme Türkiye'de otoriter rejime davetiye çıkarma sonucunu doğurur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi çok tehlikelidir. Çünkü burada halk tarafından seçiliyor intibası veriliyor ama adayları kim belirleyecek? Parti liderinin sunduğu aday seçilecek. Bu demokratik bir seçim mi olacak?
Bu kadar kısa bir zamanda, 10-15 günlük bir zaman diliminde bu kadar ciddi konular sonuçlandırılamaz, doğru değildir. Bu aceleye getirmiş bir yasak savmadır.
Latin Amerika'ya bak gör: Başkanlık sistemi yalnız ABD'de uygulanabilmektedir. Tarihi özellikleri vardır. Latin Amerika ülkeleri bu sisteme özendikleri bir dönemde askeri darbelerden başlarını alamamışlardır. Bu düzenleme rejim krizine yol açabilir. Devlet başkanlığı yetkileri ayrı, yasama organları yetkileri ayrı ele alınır. Yarı başkanlık diyorsanız onun da devlet başkanı yetkileri ayrıdır.
De Gaulle örneği: Yarı başkanlık sistemi Fransa'da uygulanan bir model olup 10'uncu yılında kriz yaşamış bir rejimdir. 1968'de General De Gaulle büyük bir krizle karşılaştı. Otoritesinin sarsıldığı bir ortamda, öğrenci olaylarında Almanya hududuna gidip askerlerden destek istedi.
Süreç durdurulmalı: (Hükümete tavsiyeniz sorusu üzerine) Bir an evvel bu süreci durdurup yürürlükteki sistemimizle seçimleri yapalım. Seçimden sonra bu konu tekrar parlamentoya belki gelir, tartışılır, bunun için ayrı kurucu meclis kurulu kurulur. 17 üniversite ile ilgili olarak da bizim görüşümüz alınmadı. Soruldu fakat bu kadar yoğunluğun arasında aceleye getirilerek bir seçim yatırımına YÖK alet olamaz.