AKP: 'Kamu' hatalı

Hükümete AKP'li milletvekillerinden, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'yla ilgili eleştiri geldi.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hükümete AKP'li milletvekillerinden, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'yla ilgili eleştiri geldi. TBMM İçişleri Komisyonu üyesi AKP'liler, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bazı düzenlemelerden istisna tutulmasını ve eğitimin yerel yönetimlere devrinden geri adımı eleştirdi.
Komisyonun dün basına kapalı olarak yapılan ve CHP'lilerin protesto ederek katılmadığı toplantıda tasarıya yöneltilen eleştiriler, komisyonun raporuna yansıdı. Tasarının üniter yapıya aykırı olmadığını, Anayasa'ya ve Cumhuriyet'in temel niteliklerine her yönüyle uygun olduğunu belirten AKP'liler, bazı bölümlerin ise gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatının kaldırılması ve yerel yönetimlere devredilmesinin doğru olduğunu belirten AKP'liler, bu konuda tasarıda geri adım atılmasının yanlış olduğunu savundu.
'Denetim kalsın'
Tasarının önemli bazı düzenlemelerinden Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı'nın istisna tutulmuş olmasının doğru olmadığını kaydeden AKP'li
üyeler, hükümet değişikliklerinde bütün müsteşar ve genel müdürlerin görevi sona ererken, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarının görevde kalmasının da yanlış olduğunu öne sürdü. İstisnalar çoğaldıkça, kanun tasarısının sorunları çözme yeteneğinin de azaldığını belirten AKP'liler, istisnaların azaltılmasını istedi.
Tasarıya yöneltilen eleştirilerin başında yer alan denetimle ilgili düzenlemeler, AKP'li üyelerin de tepkisini çekti. AKP'liler, ülkede denetimsizlik ortaya çıkmaması için, denetim işlevinin şu anda olduğu gibi yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ancak tasarının esas komisyonu olan Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, İçişleri Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin eleştirileri dikkate alınmadı.Genelkurmay istisna
Tasarı, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanma yapısını tümüyle değiştirirken Milli Savunma Bakanlığı'nı ve dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı'nı kapsamıyor. Hükümetin görevi sona erdiğinde tüm müsteşar ve genel müdürlerin görevi de kendiliğinden sona erecek olmasına karşın, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı bu uygulamanın dışında bırakılıyor. Tasarının ilk halinde Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay da diğer bakanlıklarda getirilen yeni denetim mekanizmasına, Sayıştay'ın denetimine tabi tutuluyordu. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay
yine eskisi gibi kendi kendini denetleyecek.