AKP tabanı da yeni TCK'dan rahatsız oldu

Türk ceza sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

ANKARA - Türk ceza sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Meclis'te bu hafta, bu ceza yasalarında yapılacak değişikliklere ilişkin teklifler ele alınacak.
Özellikle yeni TCK'da yer alan, din adamları ve dini eğitime yönelik bazı maddeler, hem İslami kesimde hem AKP'de sıkıntı yaratıyor. Yasada, düşünce, ifade, basın ve eğitim özgürlüğüne 'tuzaklar' olduğunu ileri süren İslami kesim, maddelerde değişiklik yapılmasını istiyor.
Değiştirilmesi istenen düzenlemelerden biri, TCK'nın 'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' başlıklı 219. maddesi. Maddeye göre imam, hatip, vaiz, rahip ve haham gibi dini reisler, vazifelerini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih (kınama) ve tezyif (aşağılama) ederse, bir aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
İslami kesimde, düzenlemenin ifade özgürlüğünü engellediği, din adamları hakkında katıldıkları mevlitlerde yapacakları konuşmalardan dolayı bile dava açılabileceği, bu nedenle söz konusu maddelerin değişmetirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
'Eğitim özgürlüğüne darbe'
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun, 'Kanuna aykırı eğitim kurumu' başlıklı 263. maddesi de rahatsızlık yaratan bir başka düzenleme. Maddeye göre; kanuna aykırı eğitim kurumu açana, çalıştırana ve buralarda kanuna aykırı açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası veriliyor. İslami kesime göre bu düzenleme de eğitim özgürlüğüne darbe. Bu maddeyle, evinde Kuran öğreten ve özel ders verenler hakkında bile dava açılabileceği ileri sürülüyor.
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 'Dini nikâh' başlıklı 230. maddesi de değiştirilmesi istenen bir başka düzenleme. Bu maddeye göre, aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası veriliyor. Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse de, iki aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılıyor.
Bakan Çiçek değişiklik istemiyor
AKP'de çok sayıda milletvekili de bu maddelerin değiştirilmesinden yana. Ancak Adalet Bakanı Cemil Çiçek, tartışmalı maddelerin yanlış yorumlandığı görüşünde. Bakan Çiçek, 263 ve 219. maddelerin 'din eğitimi'nin değil, 'misyonerlik ve illegal örgütlerin' kanuna aykırı eğitimlerini kapsadığını ifade ediyor.


    http://www.radikal.com.tr/7469627469620

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.