AKP'den köylere kötü haber var

Hükümet, Köşk'ten dönen küçük belediyeleri köye çevirecek yasayı aynen geçirecek. Ardından İller Bankası Yasası değiştirilerek, banka kârının yüzde 85'inin köylere aktarılmasına da engel olunacak.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - 340 beldeyi köye çevirmek için çıkardığı yasa Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen hükümetin bu kez köylülere bir sürprizi var. Vetolu yerel yönetim yasalarını seçimler öncesinde aynen geçirme eğilimindeki hükümet, hemen ardından yapacağı bir değişiklikle,
İller Baknası kârının yüzde 85'inin köylere aktarılmasını engelleyecek.
İller Bankası tarafından hazırlanarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na gönderilen taslak, kanunu değiştiriyor. Değişiklik köylere gidecek yardım ve yatırımlara büyük darbe niteliği taşıyor.
Ticari bankalardan daha fazla kâr ettiği bilinen İller Bankası'nın yıllık kârının dağıtım oranlarını değiştiren taslak ile bankanın genel kurulu tarafından onaylanan, yıllık kârının yüzde 30'unun köy sermayesi olarak ayrılması, yüzde 55'inin de köylerin kalkınması için ayrılması uygulaması son bulacak. Yeni taslak ile bankanın kârının yüzde 85'i köylere aktarılmayacak.
340 beldeye çifte darbe
İller Bankası'nın kâr dağıtımını düzenleyen 19. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören taslağa göre, bu 85'lik oranı bankanın sermaye hesabına aktarılacak.
Sezer, yerel seçimler öncesinde AKP'nin bazı belediyelerin tüzelkişiliklerini ortadan kaldıracak yasanın geçici birinci maddesini veto etmişti. Veto edilen kanunla, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına
göre; il ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediye sınırları içinde kalan belediyeler hariç, nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin tüzelkişilikleri 27 Mart 2004'te kalkacaktı. Tüzelkişiliği kaldırılan belediyelerin, İller Bankası ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları hariç diğer borçları ile hak ve alacakları; taşınır ve taşınmaz malları, personel, kadro, bütçe ve ödenekleri, il özel idaresine devredilecekti.
Ayrıca köye dönüştürülecek belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları yüzde 5'lik gelir payı da kesilecekti.
İki yasa da çıkarsa bu beldeler hem belediye hem iller bankası gelirinden mahrum kalacak.