AKP'den vekillerine 'İç Güvenlik Paketi' bilgi notu

AKP'den vekillerine 'İç Güvenlik Paketi' bilgi notu
AKP'den vekillerine 'İç Güvenlik Paketi' bilgi notu
AK Parti vekillerine 'İç Güvenlik Paketi' bilgi notu gönderdi. Bilgi notunda, 'İç Güvenlik Paketi'nden "Özgürlükleri Koruma Paketi" olarak bahsedildi. Bilgi notunda, İç Güvenlik Paketi'nin gerekçesi olarak da "Toplumsal olayların değişen dinamikleri, demokratik bir vizyondan ayrılmadan, yeni tedbirler almayı zorunlu kılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

RADİKAL-TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmelerine başlanacak olan tartışmalı 'İç Güvenlik Paketi' konusunda AK Parti vekillerine bilgi notu gönderdi. Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre bilgi notunda, İç Güvenlik Paketi'nden "Özgürlükleri Koruma Paketi" olarak bahsedildi. Bilgi notunda, İç Güvenlik Paketi'nin gerekçesi olarak da "Toplumsal olayların değişen dinamikleri, demokratik bir vizyondan ayrılmadan, yeni tedbirler almayı zorunlu kılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bilgi notunda şöyle denildi:
"Özgürlüklerin güvenlik altına alınması, demokratik siyasetin egemen olduğu ve belirlediği kamu düzeninin korunması ile mümkündür."

"BAZI GÖSTERİLER, DEMOKRATİK HAK TALEBİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"
Bilgi notunda ayrıca pakete "Bazı gösterilerin demokratik hak taleplerinin önüne geçerek, terör örgütlerinin propagandasına dönüşmesi" nedeniyle ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.
Ak Parti vekillerine gönderilen bilgi notunda, İç Güvenlik Paketi şöyle tanıtıldı: ''Tasarı ile suç işlenmesinin önlenmesi, kaçan faillerin yakalanması, kişilerin hayatına, mal varlığına veya topluma yönelik tehlikenin önlenmesi amacıyla durdurulan kişinin üstü, eşyası ve aracının aranılarak suçla etkin mücadele etmek ve ayrıca vatandaşın uzun süre bekletilerek mağdur edilmemesi amacıyla kolluğa arama yetkisi verilmektedir. Kolluğa arama yetkisi verilirken aynı düzenlemede kolluğun keyfi davranışlarını önlemek amacıyla arama yetkisi belli şartlara bağlanmış ve kapsamlı bir denetim mekanizması öngörülmüştür. Kolluğun arama yapabilmesi için; sınırlılık, yazılı olma hali, tutanak tutulması, gerekçelerin sunulması ve 24 saat içinde hakim onayının alınması gibi zorunluluklar detaylı bir şekilde tarif edilmiştir."

Bilgi notunda, kolluğa arama yetkisinin "AB müktesebatına da uygun olduğu" ifade edilerek, "Bu madde ile yapılan düzenlemeler; Avrupa Birliği müktesebatına da uygundur. Avusturya, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde her kolluk personeli doğrudan kişinin üstü, eşyası ve aracında arama yapma yetkisine sahiptir. Kimseden izin almasına da ihtiyaç yoktur .Yapılan düzenlemenin, AB müktesebatına uygun olmasının da ötesinde, sınırlama, denetim ve tutanak düzenleme zorunluluğuna tabi tutulmasıyla, AB standartlarının da ötesinde daha demokratik ve etkin bir denetim ve uygulama hayata geçirilmektedir" denildi. 

POLİSE GÖZALTI YETKİSİ, KİŞİYİ KORUMAK İÇİN

"Tasarı ile polise, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut açık ve yakın bir tehlikeyi veya suç işlenmesini önlemek amacıyla; eylemin veya durumun niteliğine göre kişiyi koruma altına almak, uzaklaştırmak, gerektiğinde yakalayarak gerekli kanunî işlemleri yapma yetkisi verilmektedir. Kolluğa verilen koruma altına alma ve uzaklaştırma tedbiri, yakalamadan daha hafif ve oluşacak mağduriyetleri önleyen bir tedbirdir"

AK Parti vekillerine dağıtılan bilgi notunda, bu konuda ilginç bir de örnek verildi: "Örneğin; polis müdahale ettiği ve henüz suçun oluşmadığı bir ortamda kişileri bazen koruma altına almak ve bazen olay yerinden uzaklaştırmak şekliyle suçun oluşmasına engel olduğu gibi, suçtan zarar görecek vatandaşın mağduriyeti de önlenmiş olunmaktadır. Önerilen tedbir, yangın sırasında itfaiye görevlilerini engelleyen kişinin, başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürmesi ve bundan dolayı olay yerinden uzaklaştırılmasından farksızdır)."
Bilgi notunda, benzer bir uygulamanın İngiltere'de de olduğu ifade edildi. 

MOLOTOF ABD 'DE DE SUÇ

"Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda halihazırda var olan bazı yetkiler, toplumsal olayların değişen dinamikleri göz önüne alınarak genişletilmiştir. Bu çerçevede, polisin zor ve silah kullanma yetkisinin sınırı, toplumsal olaylar esnasında kullanılma ile genişletilmektedir. Ayrıca ateşli silahlarla ilgili kanunda sayılan silahlara ilaveten havai fişek, molotof ve diğer el yapımı olanlar dahil, demir bilye ve sapan ibaresi de eklenmiştir."
Bilgi notunda, molotof kullanılmasının ABD, Almanya, İngiltere ve İrlanda'da da suç olduğu vurgulandı. 

MÜLKİ AMİRİN TALİMATIYLA GÖZALTI


"Ülkemizde polisin, 2005 yılına kadar 24 saate kadar gözaltına alma yetkisi bulunmasına rağmen bu yetki, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile kaldırılmıştır. Ancak, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar nedeni ve Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalar da göz önüne alınmak suretiyle suçun aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanması amacıyla polis teşkilatına belirli sınırlandırmalar dahilinde bu yetki yeniden verilmiştir. 

ÖNLEME DİNLEMESİ YETKİSİ


"Önerilen değişiklik, suçluların takibini ve incelemeleri mümkün kılan dinlemelerdeki istismarları ve kötü niyetli kullanımları önleme amacına matuftur. Geçmişte masum kişiler, sahte isimlerle, IMEI numaraları üzerinden ve hiçbir illiyet bağı bulunmayan örgütlerle irtibatlandırılarak dinlenmiş ve haberleşme özgürlükleri ihlal edilmiştir. Bu dinlemeler, kanuna aykırı bir şekilde yapılmış ve organize bir şekilde dinlemelerin başka amaçlarla servis edildiği yapılan soruşturmalarla tespit edilmiş ve bu nedenle gerekli idari ve adli soruşturmalar açılmıştır. Tasarıda getirilen düzenleme ile bir daha bu tür hukuksuzlukların yapılmaması için birden fazla denetim mekanizmaları getirilmiştir. "

Bilgi notuyla, dinlemelerin parlamento denetimine açılarak "şeffaflaştırıldığı" öne sürüldü. 

GÖSTERİDE YÜZ KAPATMAMAYA CEZA: AMAÇ, GÖSTERİYE KATILANLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ GÜVENCEYE ALMAK


"Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine mevcut kanunda var olan; silah, taş, plastik çubuk, sopa, demir bilye, havai fişek, yakıcı ve yaralayıcı eczalar ve benzeri maddelerle katılanlara verilecek ceza artırılmaktadır. Ayrıca Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kimliğini gizlemek amacıyla yüzlerini bez ve benzeri şeylerle kapatanlara verilecek cezalar artırılmakta, terör örgütü propagandasına dönüştürülen gösterilerde de belirlenen cezalar daha da ağırlaştırılmaktadır.
Buradaki düzenlemedeki asıl amaç; demokratik bir hak olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanların tamamının hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Bu düzenlemeyle suç işlemeyi kolaylaştırmak amacıyla kimlik gizlemek, yüzünü kapatarak hukuka uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerini kanunsuz hale getirmek ya da doğrudan suç işleme amacıyla kanunsuz biçimde bir araya gelerek vatandaşın iş yerini ateşe vermek, camını kırmak gibi kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik girişimlerin engellenmesi temel hedeflerden biridir."
Bilgi notunda, muhalefetin; “silah taşımaya 1 yıl ceza verilirken, sapan taşımaya 2 yıl ceza getirildiği” iddiasının da gerçek dışı olduğu savunularak, şöyle denildi:
"Yürürlükte bulunan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”a göre; Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelerin ruhsatsız olarak bulundurulması halinde öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadardır. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nunda da ruhsatlı dahi olsa silah ile toplantı ve gösterilere katılmak suçtur. Dolayısıyla ruhsatsız silah bulundurmanın cezası ayrı (1 yıldan 3 yıla kadar) ve silahla toplantı ve gösterilere katılmanın cezası ayrı (1 yıldan 3 yıla kadar) düzenlenmiştir. Ruhsatsız silahla toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılması halinde hem ruhsatsız silah bulundurmak ve hem de silahla toplantı ve yürüyüşlere katılmaktan iki ceza görecektir."

GÖSTERİ ALANI DIŞINDA DEMİR BİLYE BULUNDURMAK SUÇ DEĞİL
Bilgi notunda, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri dışındaki alanlarda sapan veya demir bilye bulunduran hiç kimseye ceza öngörülmediği" de ifade edilerek, şöyle denildi;
"Kamu düzenine zarar verilmesine yol açacak şekilde, sapan ve demir bilye ile toplantı ve yürüyüşlere katılmak ise suç olarak değerlendirilecektir. Çünkü bu malzemelerin suç olarak nitelendirilen taş veya lastik çubuktan daha çok yaralayıcı olduğu bir gerçektir.
Hiçbir demokratik gösteri hakkı ve bu hakkın kullanımı, molotofla, silahla, mancınığa benzeyen sapanla, yakıcı madde ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmayı, masum vatandaşları ve kolluk kuvvetlerini yaralama veya öldürme hakkını vermez. "

 BONZAİ'YE EROİNLE AYNI CEZA


"Kanun tasarısı ile piyasadan ucuz bir fiyatla elde edildiğinden kullanımı daha çok gündeme gelen Bonzai uyuşturucu maddesi esrar ve eroin gibi değerlendirilmiş ve cezası arttırılmıştır. Aynı çerçevede, her türlü uyuşturucunun okul, kışla ve benzeri yerlere 200 metre mesafe içinde satılması halinde ceza daha da arttırılmıştır" 

KİRALIK ARAÇLARA DENETİM


Bilgi notunda, son beş yılda toplam 20.469 suçun kiralık araçlarla işlendiği vurgulanarak, "Gün geçtikçe kiralık araçlarla işlenen suç sayısında özellikle hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, kapkaç, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarda giderek artış olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunu gidermek ve etkin bir kayıt tutulmasını sağlamak amacıyla bu düzenleme önerilmiştir" denildi.

* VALİLERE, KAMU ARAÇLARINA EL KOYMA VE KOLLUĞA SORUŞTURMA TALİMATI YETKİSİ

"Tasarı ile vali ve kaymakamlara yaygın şiddet olaylarında vatandaşın can ve malına yönelik saldırıları önlemek ve asayişi sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ambulans, itfaiye, çekici ve benzeri araç ve gereçleri ile personelinden yararlanabilmeleri buna uymayanların oluşan zararlardan sorumlu tutulmaları öngörülmektedir. Ayrıca valilere suçun aydınlatılması ve suç delillerinin ivedilik arz eden durumlarda toplanabilmesi için kolluğa talimat verebilmesi imkanı getirilmektedir. Bu düzenlemelerle valilerin cumhuriyet savcıları yerine geçtiği noktasındaki iddiaları tamamen asılsızdır. Zira 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinde de valinin lüzumu halinde CMUK 156’ncı maddede yazılı yetkileri kullanmak hususunda adli kolluk üst ve astlarına emirler verebilme hakkını düzenlemekte idi. Dolayısıyla bu konuda muhalefetin anayasaya aykırı iddiaları yersiz ve hukuki dayanaktan yoksundur."