AKP'nin kürtaj tavrı değişti

AKP çocuğun özürlü doğma olasılığında kürtajı yasaklama girişiminden vazgeçti.

ANKARA - AKP çocuğun özürlü doğma olasılığında kürtajı yasaklama girişiminden vazgeçti. Sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların görüşüne sunulan 'özürlüler kanunu tasarısı ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı'nda gelen görüşler çerçevesinde değişiklik yapıldı. Taslaktaki en önemli değişiklik özürlü çocuğa kürtaj yasağı getiren maddede gerçekleşti. Çocuğun özürlü doğma olasılığında da kürtajı yasaklayan hüküm metinden çıkarıldı. Böylece özürlü bebek doğurma olasılığında da kürtaja izin veren mevcut uygulama sürecek.