AKP'ye tepki Atatürk nümayişinde birleşti

AKP'ye tepki Atatürk nümayişinde birleşti
AKP'ye tepki Atatürk nümayişinde birleşti
10 Kasım'ın ertesi günü gazetelere damgasını vuran Anıtkabir fotoğrafından hareketle sorduk: "Ne değişti de Atatürk'ün manevi mirası yeniden popüler hale geldi?" İlk söz yazar Tanıl Bora, İstanbul Politikalar Merkezi'nden Cengiz Aktar ve yazar Nazan İpşiroğlu'nda.
Haber: AYÇA ÖRER - ayca.orer@radikal.com.tr / Arşivi

1960’lara, 70’lere, 80’lere ve 90’lara imzasını vuran Kemalizm 2000’lerde nasıl form değiştirdi?

Tanıl Bora: Kemalizm zaten sürekli form değiştiriyor. Hem esası itibariyle bir devamlılık var, hem de sürekli bir form değişimi. Ayrıca Kemalizm’in farklı yönelimleri, kanatları da vardır tabii. Ama şimdi her dönemin ana akım Kemalizm’ine damga vuran formdan söz ediyoruz. Hem zamanın ruhuna bağlı bir değişimdir bu hem de kendini Kemalizm üzerinden ifade eden sınıfların ve siyasi grupların o dönemdeki dertlerinin, meselelerinin ne olduğuna bağlı bir değişim. 60’larınki anti-emperyalizmle milliyetçiliğin iç içe geçtiği, sol havalı bir Kemalizm’di. 70’lerde sol-Kemalizm rabıtası gevşedi, bence toplumdaki genel Kemalizm dozu da epeyce düştü. 80’lerinki restorasyoncu bir Kemalizm’di, otoriter-faşizan, devletçi bir zorunlu ideolojiydi. 


[[RA_1160508_RA]]

90’ların Kemalizm’i, iki büyük tehdit algısıyla, Kürt siyasal hareketine ve İslamcılığa karşı seferber olmuştu. Öncelikle bu tehdit algılarının belirlediği reaksiyoner asabiyeti taşıyordu. Bu reaksiyonerliğe bağlı olarak, Atatürk devrini bir altın çağ olarak yücelten nostaljik bir yanı vardı. Bununla beraber, 60’ların sol havasını yeniden canlandırmaya da çalışıyordu. Bu ‘retro’ havanın hem ‘eski sol’ açısından nostaljik bir yanı vardı. Hem de bu yeni dalganın tıpkı 50’ler/60’lar dönümündeki gibi, yerleşik tahsilli orta sınıfların itibar ve güç kaybına uğrama kaygılarını yansıtıyor olmasından gelen bir devamlılığa dayanıyordu.

[[RA_1160439_RA]]

Atatürk sivil bir dil ve ideolojik algıya mı kavuştu?


Sivil bir Atatürkçülük konusu, tam da bahsettiğim 90’lar Kemalizm’inin konjonktüründe konuşulmuştu ilkin. Özellikle de, Cumhuriyetin 75. Yıl kutlamaları sırasında… Peşinden 28 Şubat’ın seferberlik kampanyası çerçevesinde, Kemalizm’i halka mal etme, ona modern, genç, pop bir çehre kazandırma gayretine girildi. Kemalizm’e yönelen şehirli orta sınıfların sağladığı girdilerle mümkün oldu bu tabii. Bence bu doğrudan doğruya o dönemde milliyetçiliğin modernleşme ve poplaşma süreciyle iç içe geçti. Zaten ideolojik içerik itibariyle da öyleydi. Atatürk imgesini işleyen muazzam popüler kültür ve eşantiyon vs. ‘eşya’ üretimine de işaret ederek söylüyorum bunu. Bu poplaşma, evet halkın katılımını sağladı fakat militarist yönelimi gittikçe belirginleşen bir süreçti. Kemalizm’i demokratik bir yurttaş hareketi olarak yeniden inşa etmek gerektiğini savunan küçük bir zümre vardı ama onların da ya sesleri kısıldı ya da önce 28 Şubat’a, sonra Cumhuriyet Mitingleri içindeki darbeci çizgiye entegre oldular. Şimdi, post-Ergenekon dönemde, ordu irtibatları (en azından görünürde) devreden çıkınca, militarist-vesayetçi söylem itibar kaybedince, mağduriyet duygusu ve sadece duygusu değil somut deneyimi de arttıkça, gerçekten sivil bir Kemalist hareketin gelişmesi ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şehirli orta sınıfların demokratik laik-modernist tepkilerinin bir mecrası olarak… Bu ihtimal elbette önemlidir, dikkatle izlemek gerekir. Fakat koşullarının oluşmasıyla beraber, yapısal engellerin de baki olduğunu unutmamak gerekir. Kemalizm, dediğim gibi demokratik laik-modernist tepkilerin de mecrası oluyor fakat bu tepkileri hızla milliyetçi, otoriter ve arkaik bir kalıba dökerek massetme ‘kabiliyetine’ sahip. Bana sorarsanız, skolastiğiyle, kültlerine, ritüellerine olan dindarane bağımlılığıyla aynı zamanda gayet muhafazakâr da bir kalıptır bu. Kemalizmin bu mirasını dönüştürmeyi isteyen, onun yatağını sivil, demokratik bir mecraya çevirme çabasını ciddiye alan bir akım, bunu dert eden aydınlar zaten hep azdı. 60’larda Bülent Ecevit diye biri çıkmıştı, hatırlarsınız ama o da 90’larda “asla döndü”. Şimdi belki CHP içinde böyle bir yönelimin işaretleri görülebilir ama bu tutacak bir maya mıdır, bilemiyoruz. 

Anıtkabir’deki manzara Kemalizm’in yeniden siyasal alternatif olarak ortaya çıkmasının mı yoksa AKP karşıtlığının sonucu mu?


Kesinkes AKP karşıtlığının ifadesi. Yerleşik politik siyasal karşıtlıkların da değil sadece. AKP’nin ve Başbakan’ın iktidar kibrinden, otoriter, yer yer faşizan tavrından şu veya bu konuda rahatsız olan birçokları, tepkilerini bir Atatürk nümayişiyle ifade etmeye meylediyor. Çünkü bu imgeleriyle, ritüelleriyle, hazır bir reaksiyon kalıbıdır ve meşruiyeti yüksektir. AKP’nin de, Dicle’nin kıyısında bir kuzu kaybolsa hemen bir tek parti dönemi hikâyesi anlatarak, Kemalizm’in en meczup tezahürlerini doya doya karikatürize ederek, bu reaksiyon kalıbını tahkim ettiğini düşünüyorum. Hasımlarından memnunlar ve karşılarında hep o olsun istiyorlar.

[[RA_1160367_RA]]

Solun Kemalizm’le yeniden bir ilişki tesisi söz konusu mu? Kürt hareketinin konumunu nasıl değerlendirebiliriz?
 

Solun birçok grubu, Kemalizm’le zımni veya açık irtibatını hiç kesmedi. Kesenlerin birçoğu da, Kürt hareketi sayesinde kesti. Türkiye ’de solun belki en uzun süren tefrikası, Kemalizm’den arınma-arınamama hikâyesidir. Hâlâ devam ediyor. Ben solun selametinin bu ilişkiden arınmada olduğunu düşünenlerdenim. Bence anti-Kemalizm obsesyonundan kurtulmak da bu arınmanın bir parçası olmalı. Zaten mesele budur: Kendi sözünüzü söyleyebilmek, ‘anti’liklere muhtaç olmaktan çıkmak.

Tek adamlıktan kurtulamıyoruz

İstanbul Politikalar Merkezi’nden Cengiz Aktar: 10 Kasım manzarası bana yeni bir fenomen gibi gelmiyor. Daha önce de her siyasi sıkışıklıkta “Atam kurtar bizi” diye Anıtkabir’e koşturan bir kitle vardı. 1938’de vefat etmiş ve memleketi için düşündüklerinin büyük kısmı artık katiyen geçerli olmayan bir siyasetçiden yardım beklemek sağlıklı gelmiyor. Kemalistler siyasal İslam karşısında başka bir söylem üretemedi. Bu üretmeyecek demek de değil. AKP’den bugün o yüzden hegemonya parti olarak söz ediyoruz. Gezi sürecinde Gezi’yi kendine yontan bir kitle vardı. Kemalistler pek heyecanlandılar. Türkiye’de sivilleşme Atatürk üzerinden olacaksa işimiz çok zor. Türkiye öyle bir siyasi tıkanıklık içinde ki bu siyasi tıkanıklığı aşmanın yolu olarak dönüp dolaşıp insanlar Atatürk’te buluyor. İnsanlar kurtulmaya çalıştığımız bir düşünce sistemine rücu ediyor. Bundan hiçbir şey çıkmaz, Türkiye’nin aradığı siyasi alternatif bu olamaz. Sorun tek adamlıksa Atatürk de tek adamdı. Tek adamlıktan kurtulamıyoruz.


  http://www.radikal.com.tr/1160471116047112

  YORUMLAR
  (12 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Olmuyor - van der oost

  Şu günlerde dincilerin ve dinci yanaşması liberalimsilerin hallerini 90'lardaki kemalistlerin hallerine benzetiyorum. Karşı tarafı yıpratmak, sindirmek için her türlü yolu deniyorlar ama çabaları düşmanın yalnızca büyümesine neden oluyor. Anıtkabir ve Atatürk meselesine gelince, bu iki yazarın Anıtkabir ziyaretçilerini hiç ama hiç anlamadıklarını; her ne kadar tepeden bakarcasına ve bence küstahça bir bakışa sahip olmalarına rağmen algılarının çok zayıf olduklarını söylemek zorundayım. Çünkü, Atatürk bir tür yarı tanrı olduğu için bu kadar rağbet görmüyor(Öyle görenler de var mutlaka). Atatürk, şu an ortalığı kaplamış karanlığa ve tutsaklığa karşı aydınlığın ve özgürlüğün sembolü olduğu için rağbet görüyor. Bu topluluk içindeki ve hatta Cumhuriyet Yürüyüşü içindeki çoğunluğun 1930'lar özlemi içinde olduğu fikri çok saçma. Bunu iddia etmek hem küstahlık hem de cehalet demektir. Tabi ki burada ayrıntılı bir siyasi mesaj veya manifesto yok, ancak eskimiş ve demode olmuş bir mesaj da yok. İnsanlar basitçe, karanlık karşısında aydınlığı ve tutsaklık karşısında özgürlüğü talep ediyor. Bu o kadar temel bir talep ki, buna demode demek asıl düşünsel zayıflıktır.

  Hacı - Rozdemir33

  Ne mutlu bize:Bu yıl da diğer yıllardan daha fazla nü'min Anıtkabiri ziyaret ederek HACI oldular.

  Saçmalamayın - RadikalGokhan

  Atatürk'e ilgiyi nasıl yumuşatıp itibarsızlaştırırız adlı çalışmaya hoş geldiniz. Boşuna uğraşmayınız. Değişen bir şey yok, halk Atasına zaten sahip çıkıyordu, bu yıl bunu dışarıya da gösterdi. Atatürk sevgisiyle büyüyüp Anıtkabire henüz ayak basmamış milyonlarca genç var, büyüyüp yetişip bayrağı devralıyorlar. Boşuna şaşırıp kendi kendinize "okumalar" uydurmayın. Ziyaretler nüfusla birlikte artarak devam edecek. 20 yy'dan geriye kaç halk kahramanı kaldı bir düşünün, burada bile bazılarının hayran olduğu Lenin'in heykellerini kendi halkı yıktı, Atatürk'e sevgi her yıl büyüyor. Bi yerlere bağlamaya çalışmayın, bu milletin Atatürk sevgisi yeni de değil, bitecek de değil..

  ATATÜRK'TEN SONRA HİÇBİR LİDER... - kl888

  Atatürk'ten sonra hiçbir lider türküyle, kürdüyle, ermenisiyle, alevisiyle, sünnisiyle, hristiyanıyla, budistiyle, ateistiyle, Kuran'a inananıyla, inanmayanıyla, zenginiyle, fakiriyle, sağcısıyla, solcusuyla, vesairesiyle toplumu kucaklamadığı için, bizim özellikle böyle bir "lider"e ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde O'nu daha fazla özlediğimizden, içimizdeki Atatürk sevgisi dışarı taşmış durumda... Çünkü artık gün, içimizde tuttuklarımızı haykırma günüdür!

  Cengiz Aktar sağolsun - savassarioglu

  En iyi yol göstericinin artık bilim olmadığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Yalnız eksik bırakmış. Artık en iyi yol göstericinin ne olduğunu da söylemeliydi.

  Atatürk düşünce ve fikirleri mi? - nitemtran

  Artiz mi artiz ne arar la bazarda gibi sorabiliriz biz de: Atatürk fikir ve düşünceleri onca yıl sonra Zeitgeist'i kavrayamayan, onla çelişen, çoktan tarihe karışmış 'yaşı geçmiş, işi bitmiş' ideolojilerden biridir. Mesela, yine tarihe karışmış Leninizm gibi orjinal ve özgün de değildir. Eklektik, daha çok taa 1789 Fransa'sından beslenen felsefesiyle yerel ve analitik düşünce fakiridir. Bırakın memlekete bir dirhem hayrını, önünü tıkar, ülkeyi ortaçağ zindanına mahkum eder. Zaten yıllarca millete, ülkenin gidişine kılavuz değil miydi? Ne oldu?Kılavuz karga oldu, 600 yıllık devlet yerinde sayarken, 40-50 yıllık devletler geçti gitti.

  - momentum

  Kemalizm diye bir felsefe, sistem veya düşünce ekolü falan yok beyler, kendinizi kandırmayın. Dünyanın her tarafı, popüler üçüncü dünya devrimciliğinin benzeri örnekleri ile dolu. Öykünme ve telafi devrimleri idi bunlar, arkadan yetişerek çağı yakalama gayretindeki uluslar için hormonlu kalkınma ideolojileri içeriyorlardı. İçi boş ideolojiler. Üçüncü dünyanın her tarafında görülen içi ezik batılılaşma isterilerinin "felsefeye" terfi ettirilmiş hali. Her üçüncü dünya devrimcisi ulusun böyle bir ebedi lideri, liderin bir kitabı ve bir "izm"i var. Ama deve kuşu gibi başını kendi tartışmalarına gömmüş yaşayan Türkiye, bu konuda dünyada kendini tek ve dünyayı da kendine hayran zannediyor, diğerleri gibi. Zaten iç politik piyasada da Kemalizm pozitif referanslarıyla değil, negatif referanslarıyla kullanılıyor. Yani ne olduğuyla değil, ne olmadığıyla tanımlanıyor. Çünkü Kemalizmin ne olmadığı belli: gerici, dinci, AKP'li, işbirlikçi vesaire, her ne ise işte ondan değil. Ama eksik olan şey Kemalizmin ne olmadığı değil, ne olduğu. Ne olduğunu kimse söyleyemiyor, çünkü bir "ne"lik yok ortada. Türkiye'de sol muhalefetin politik keskinliği, her zaman yüksek seyreden motivasyon düzeyi ve kitle manipülasyonlarındaki ustalığı, böyle bir vehimsel kavramı canlı tutuyor.