'Alanlara çıkma startını veriyoruz'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami Evren, çıkarılmak istenilen kamu çalışanları sendika yasasının Başbakanlığın yürürlükteki genelgesinden daha geride olduğunu savunarak, "Alanlara çıkma startını veriyoruz.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami Evren, çıkarılmak istenilen kamu çalışanları sendika yasasının Başbakanlığın yürürlükteki genelgesinden daha geride olduğunu savunarak, "Alanlara çıkma startını veriyoruz. Biz bir yasaya karşı değiliz, biz çıkartılmak istenen
yasaya karşıyız" dedi. KESK Genel Başkanı Sami Evren ile Memur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu, Türk-İş Genel Merkezi toplantı salonunda basın toplantısı yaptılar. Sami Evren, açıklamasında, 11 yıldır haklı ve meşru bir mücadele verdiklerini, bu mücadelenin toplu sözleşme ve grev hakkı olan, örgütlenme önündeki engellerin kaldırıldığı bir yasanın çıkarılması olduğunu
anlattı. KESK'in şu anda toplu sözleşme yaptığı işkolları bulunduğunu söyleyen
Evren, şöyle konuştu: "Çıkarılmak istenen yasayla bu hakkımız elimizden geri
alınmak isteniyor. Ayrıca uluslararası örgütlere üye olma hakkımız engellenmek
isteniyor. Bazı işkollarında kamu görevlilerinin örgütlenmesi de yasaklanıyor.
Çok yüksek bir baraj getirilerek, örneğin 1000 üyeye ulaşılmıyorsa orada şube açma yetkisi kısıtlanıyor. İşyerlerinde 52-53 gibi bir sayı üzerinden işyeri temsilciliği açılabileceği belirtilerek, baraj çok yüksek tutuluyor. Mevcut yasaya baktığımız zaman şu anda Başbakanlığın yürürlükteki genelgesinden daha geri, göstermelik..." Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Fatih Uğurlu da konfederasyon olarak grevsiz, toplu sözleşmesiz bir
sendika yasa tasarısına karşı olduklarını söyledi.