'Alevi çalıştayları Brezilya dizisi gibi, oyalamaktan başka işe yaramaz'

Alevi çalıştaylarına eleştiriler sürüyor. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kenanoğlu: Çalıştaylar Brezilya dizisi gibi...

ANKARA - Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Ali Balkız, Alevi çalıştaylarının ucu açık toplantılar serisi haline dönüşmüş olmasını kaygıyla izlediklerini söyledi. ABF Genel Başkan Yardımcısı Ali Kenanoğlu ise art arda yapılan çalıştayları ‘Brezilya dizileri’ne benzetti.  Hükümetin kendi kafasındaki ‘çözüm’ü ‘ortak karar’ diye dayatacağını düşünen Kenanoğlu Alevi toplumunun oyalandığını savundu. 
ABF Başkanı Balkız, dün düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar yapılan iki çalıştayda cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak Oteli’nin müze yapılması, Alevi köylerine cami yapma uygulamasından vazgeçilmesi ve Alevi inanç merkezlerinin Alevi kurumlarına teslim edilmesi konusunda ortak karara varıldığını belirtti.
“Bu taleplerin karşılanmasını sağlayacak siyasi irade, adım atmak yerine, çalıştaylar dizini düzenliyor” diyen Balkız, ikinci çalıştay ile düzenlenecek diğer çalıştaylarda Alevi Bektaşi Federasyonu ve Ale-vi kurumlarının da sürecin dışında bırakıldığını savundu.
Balkız çalıştaylarda bazı katılımcıların da Alevilere hakaret edecek söylem ve değerlendirmeler yaptığını ileri sürdü:
“Siyasi otoriteyi çalışma usulü ve yöntemi konusunda uyarmamıza rağmen çalıştaylara Alevi Bektaşi dünyasıyla ilgili olmayan kişilerin davet edilmesi, bu çalıştayların ucu açık toplantılar serisi haline dönüşmüş olmasını kaygıyla izliyoruz. Bu çalıştaylar serisinin daha verimli hale getirilmesini, Ale-vi Bektaşi temsilcilerinin talep ettikleri ve üzerinde uzlaştıkları sorunların çözümünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi tutum bu işin sulandırılması ve ipe un serilmesi anlamına gelecektir.” 

Çözüm mü dayatma mı?
ABF Genel Başkan Yardımcısı ve Hubyar Sultan Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu ise, Radikal’e yaptığı açıklamada, Aleviler olarak bu çalıştayların bir sonuç doğurmayacağına inandıklarını söyledi. Kenanoğlu, çalıştayları Brezilya dizilerine benzeterek, çalıştayların Alevi toplumunu oyalamaktan başka bir işe yaramayacağını ve sonunda hükümetin “kendi kafasındaki çözümü” ortak karar diye dayatacağını savundu. 

‘Asimile köye gidecekler’
ABF Genel Başkan YardımcısıKenanoğlu, umutsuz:
“Öğrendiğimize göre, bundan sonraki toplantılara Mazlum-Der, İHD, KESK gibi sivil toplum kuruluşları çağırılarak, Aleviliğin sorunları tartışılacakmış. Alevilerin sorunlarının iki muhatabı vardır; Aleviler ve devlet... Türban sorunu tartışılırken, görüşülürken Aleviler çağırıldı mı ki bunları çağırıyorsunuz? Yine Çalıştay Moderatörü Necdet Subaşı’ndan Ale-vi köylerine gidilerek, oralarda görüş alınacağını öğrendik. Gidecekleri köyler kesinlikle asimile olmuş Alevi köyleri olacaktır. Gelsinler, biz onları gerçek Alevi köylerine götürelim. Hükümet, kafalarındaki çözüm önerilerini ‘ortak karar’ diye dayatacak ve sorun içinden çıkılamaz bir hal alacak gibi görünüyor. (Radikal)