Alevi ders kitabı hazır

Gelecek yıl ilköğretim ve liselerde okutulması planlanan Alevi ders kitabının hazırlıkları son aşamada. 4. sınıftan itibaren her yıl için ayrı ayrı hazırlanan bilgiler, toplam 9 klasörden oluşuyor ve yaklaşık 350 sayfa.Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevi ders kitabının hazırlık çalışymalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Cem Vakfı ve Alevi İslam Din İşleri Başkanlığı olarak başka vakıflardan da arkadaşları alarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bir tasarı hazırladı. Ders kitapları tasarısı. Birkaç güne kadar zannediyorum bitmiş olacaktır. Sayın Başbakan'dan randevu isteyeceğiz."

Cem Vakfı Başkanı Doğan, taslak hazırlanırken Sünnilerinde destek verdiğini belirtiyor: "Sünnilere de açık olduk. Sünni kesimde Alevilerden çok daha iyi Alevileri bilen üstad kişiler var. Onlara da danışılmıştır."

Doğan, taslak metinle ilgili olarak da, "İslam tamamen sevgi ve barış dinidir. Kitap çocuğa sevginin aşılandığı bir noktada başlıyor. Bu arada bazı mukayaselerde yapılıyor. Yani suni kardeşlerimiz böyle yapıyor. İşte Aleviler şu şekilde uyguluyor" dedi.

İlköğretim ve liselerde okutulmak için hazırlanan tasarı 9 klasörden oluşuyor ve yaklaşık 350 sayfa.

Tasarıda Alevi öğrenciler için din dersleri kitaplarına eklenmesi önerilen konu başlıkları özetle şöyle sıralanıyor.

4. Sınıf: Allah ifadesiyle birlikte Alevilikteki Bismişah ifadesine de yer veriliyor. Sünni İslam inancındaki dualarla birlikte Alevilikteki uyku duası ve sabah duası.

5. Sınıf:Cem Evi'ni Tanıyalım

6. Sınıf :Namaz ve Cem ibadeti

7. Sınıf:Aleviler ve Kuran. Alevi Cemlerinde Okunan Bir Nefes: Mahrum Eyleme

8. Sınıf:Alevilikte Ali'yi Çağır Duası (Nadi Ali)

9. Sınıf:İslam'da ibadet Yerleri. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Ahmet Yesevi

10. Sınıf:Hacı Bektaş Veli'nin Makalat adlı adlı eserinde tevhit ve inanç esasları. Hacı Bektaş Veli'den Sözler

11. Sınıf:İslami Bir Akım olarak Alevilik-Caferilik

12. Sınıf:Alevilikte Ölüm sonrası inancı. Dua, Namaz ve Cem. Alevilikte Cem İbadeti.

Taslakta 4'den 12'inci sınıfa kadar her bir sınıf için ortalama 70-80 sayfalık bilgiye yer veriliyor.

Prof. Doğan kitabın nasıl müfredat içine gireceği konusunda ise şunları söylüyor: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın tutumuna bağlı. İsterse ayrı olarak okutacaktır. İsterse aynı kitap içinde bir bölüm olarak okutulacaktır. Belki denecektir ki 'Azaltabilir miyiz? 80 sayfa değil de 40 sayfaya indirsek?' Hangi bilgilerin daha öncelikli verilmesi konusunda belki müzakere olacaktır."