Aleviler AİHM'de

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin ilköğretim okullarında zorunlu ders kapsamından çıkarılması için AİHM'ye başvurdu.

İSTANBUL - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin ilköğretim okullarında zorunlu ders kapsamından çıkarılması için AİHM'ye başvurdu.
Genç, yazılı açıklamasın-da, mevcut uygulamanın 12 Eylül darbecilerinin bir ürünü olduğunu ifade etti. "Aleviler asimile edilmek isteniyor" diyen Genç, Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisi'nin Ekim 2000 sayısında dersin müfredat programında Alevilik inancına hiç yer verilmediğine belirtti. Genç, uygulamanın laiklik, eşitlik ilkesine ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ilk açtıkları davanın İdare Mahkemesi'nde reddedildiğini hatırlattı.