Aleviler AİHM'de

Aleviler, din ve inanç özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açtı.

ANKARA - Aleviler, din ve inanç özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açtı. İnançlarını Caferi mezhebi esasları çevresinde yaşamak isteklerinin baskıyla engellendiğini ileri süren 19 kişi, Ehli Beyt Vakfı Camisi'nin Diyanet İşleri'ne devri kararının engellenmesini ve Türkiye'nin 3.5 trilyon lira tazminat ödemesini istedi. Çorum'daki Ehli Beyt Vakfı Camisi'nin cemaatinden olan 19 davacı, dava dilekçelerinde kendilerine yönelik 1990 yılında 'İmam Cafer Sadık Camisi' ile başlayan adli ve idari engellemelere ayrıntılarıyla yer verdi. Dilekçede, camilerine hoca atama ve seçme yetkisinin Diyanet tarafından kullanılamayacağı, vakıf camisinin yönetiminin Diyanet'e devredilmesinin dayanağı gösterilen düzenlemeler eleştirildi. Diyanet'in Alevileri müslüman saymadığına işaret edilen dilekçede, inanca yapılan bu müdahalelerin AİHS'ye açıkça aykırı olduğu savunuldu.