Aleviler sağ partilere gidenleri afaroz etti

Aleviler, solda geniş tabanlı bir güç birliği isterken, AKP, DYP, Anavatan ve MHP'den milletvekili aday adayı olan Alevileri de 'Alevilikten çıkmış' saydı.

ANKARA - Aleviler, solda geniş tabanlı bir güç birliği isterken, AKP, DYP, Anavatan ve MHP'den milletvekili aday adayı olan Alevileri de 'Alevilikten çıkmış' saydı.
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nca (AABK) düzenlenen Alevi Bektaşi Meclisi'nin Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yapılan toplantısı iki gün sürdü. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride özetle şunlar yer aldı:
Aleviler çözüm bekliyor: Türkiye'deki siyasi partilerden hiçbiri ülkemizin genel ve Alevilerin sorunlarına ilişkin ciddi bir siyasi çözüm projesi üretmemiştir.
Sıkıntının kaynağı: Arkasına ABD'nin 'Ilımlı İslam Projesi'ni de alan siyasal İslam'ın, iktidarı tümüyle ele geçirme, her alanda kadrolaşma çabası artmıştır. Fethullah Gülen ve birçok tarikat desteğindeki AKP ve onun temsil ettiği siyasal İslam baskın seçimle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı'nı kontrolüne almak istiyor.
Geniş tabanlı güç birliği: Türkiye'yi gerilimden de, şeriat ve darbe arasına sıkışan bir ikilemden de kurtaracak tek çözüm solun bütün renklerini kucaklayacak geniş tabanlı bir sol güç birliği ve bu birliğin başaracağı sol bir iktidardır. CHP ve DSP arasındaki seçim güç birliği önemli ama yetersiz ve arayış içindeki milyonları sandıkta sol bir alternatifte buluşturmaktan uzaktır. CHP ve DSP'nin sol adına çözümler üretebilmesinin yolu kendisini sağa tümüyle kapatarak, SHP, ÖDP gibi partiler başta, sendikal hareketi, demokratik sivil örgütlenmeleri ve Alevi hareketini kapsayacak geniş bir sol birlik oluşturmasından geçmektedir.
Kırmızı çizgiler: Laiklik ve demokrasi mücadelesinde Aleviler yok sayılamaz. MHP ve AKP gibi sağ partilerin Alevi kökenli milletvekili gösterme çabaları tesadüfi değildir. Siyasal İslam'la, ırkçılıkla aynı kulvarda buluşan Alevi, en temel Alevi değerlerini reddettiği için Alevi olmaktan çıkmıştır. Irkçılığa, gericiliğe siyasal İslam'ın dayattığı şeriata karşı çıkmak Aleviler için kırmızı çizgilerdir.