Alevilerden AİHM'e başvuru

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, din dersinin zorunlu ders kapsamından çıkarılması için AİHM'e başvurdu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin ilköğretim okullarında zorunlu dersler kapsamından çıkarılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne başvurduklarını bildirdi.
Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin okullarda zorunlu ders olarak belirlenmesinin, 12 Eylül askeri yönetiminin hazırladığı 82 Anayasası'nın bir ürünü olduğunu kaydetti. Genç, Anayasa'nın 24. maddesiyle, dersin Alevi inancına sahip öğrencilere de verilmesinin sağlandığına belirtti. "Bu uygulamayla Aleviler asimile edilmek isteniyor" iddiasında bulunan Genç, Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisi'nin Ekim 2000 sayısında dersin müfredat programında Alevilik inancına hiç yer verilmediğine dikkati çekti.

"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Genç, Sünni İslam inancının devlet okullarında zorunlu ders olarak okutulmasını, Anayasa'nın 2. ve 4. maddeleriyle güvence altına alınan 'laiklik' ilkesine ve Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını belirtti. Genç, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, inanç ağırlıklı olması nedeniyle kabulü olanaklı olmadığı gibi; zorunlu ders olarak okutulması Anayasamıza ve taraf olduğumuz uluslararası düzenlemelere de aykırıdır" dedi.
Tüm inançlar hakkında öğrencilere objektif bilgi sunulmadığını, müfredatlarda Alevilikle ilgili hiçbir bilginin yer almamasının, bu inancın yok sayıldığının göstergesi olduğunu öne süren Genç, "Alevi inançlı ailelerin çocukları Sunni İslam eğitimi alarak inançlarını bilememektedir" diye konuştu.
Türkiye'de yargı yolu ile sorunun çözümü için açtıkları davanın İdare Mahkemesi'nde reddedildiğini ve Danıştay'ın da bu kararı onayladığını belirten Kazım Genç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin ilköğretim okullarında müfredattan çıkarılması için AİHM'ye başvurduklarını söyledi.