Alevilik müfredata giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Alevilik mezhebinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatına alınması amacıyla çalışma yapıyor.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Alevilik mezhebinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatına alınması amacıyla çalışma yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimatı üzerinde başlatılan çalışma, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Çelik, konunun hangi sınıflarda, hangi düzeyde ve hangi başlık altında verileceği üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Konuyu önemsediğini belirten Çelik, şu bilgileri verdi:
"Türkiye'nin artık bu konudaki kısır tartışmalardan ve çekişmelerden kurtulması lazım. Türkiye'de gerçek anlamda birlik ve beraberliğin sağlanması için farklı kimliklerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum.
Birey olmak, bir aileye, bir şehre, bir ulusa mensup olmak, farklı kimliklere sahip olmak demektir. Sonra bir inanca mensupsunuz, o da sizin bir başka kimliğinizi oluşturur. Diyelim ki Müslümansınız. Sünni olmak, Alevi olmak sizin farklı bir kimliğinizi oluşturur. Bir mesleğiniz var, bu da farklı kimlik demek.
Barış içinde yaşamak
Bunların hepsi; insanların sahip olduğu farklı vasıfları, farklı kimlikleridir. Bunların hiçbiri diğerinin alternatifi değildir.
İnsanımızın 20 çeşit özelliği varsa, Sünnilik ve Alevilik bir tanesidir ama 19 tane ortak payda vardır. Buradaki farklılaşma diğerlerinde birleşmeye mani olmamalı, diğerlerinin sağladığı zemin üzerinde dayanışmayı, huzur ve barış içinde bir arada yaşamamızı engellememeli.
Bu, ülkemizin temel menfaatlerinde birleşmesinde engel olmamalı. Bizim demokrasi eğitiminden kastettiğimiz budur.
Ders programına Alevilik konusunu koyarken amacımız, bu, bölücülüğe vesile olsun, Aleviliği, Sünniliği teşvik etsin değildir. Okullarımızda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde diğer dinler hakkında da bilgi veriliyor.
Bu çerçevede, kendi ülkemizde bazı insanların mensup oldukları bir mezhep veya bir inanış varsa bunun da doğru öğrenilmesinin, buna ayna tutulmasının bakanlık olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum."