Alkol yasaklarını içeren kanun TBMM'de kabul edildi

Alkol yasaklarını içeren kanun TBMM'de kabul edildi
Alkol yasaklarını içeren kanun TBMM'de kabul edildi
Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun Meclis'ten geçti. Buna göre alkollü içkiler, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende satılamayacak, alkollü içkilerin reklamı ve tanıtımı yapılamayacak.

TBMM - Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamayacak. Ancak alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları düzenlenebilecek.

Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun, hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamayacak. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerden marka, amblem ve logo kullanılabilecek.

DİZİ VE FİLMLERE KISITLAMA
Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkinin özendirici görüntülerine yer verilemeyecek.

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamayacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere 5 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin tabelaları, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde bu hükümlere uygun hale getirilecek.

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak. Buna aykırı hareket edenlere, para cezasının yanı sıra, çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması halinde, TCK'nın "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194. maddesi hükümleri uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

18 yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemeyecek. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışında olacak.

18 yaşını doldurmamış kişilerden, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında ve satışında halen çalışmakta olanlar, maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle çalışmaya devam edebilecek. Bu hükümlere aykırı davrananlara 10 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilecek.

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamayacak, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamayacak ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemeyecek.

SAAT 22:00’DAN SONRA YASAK
Alkollü içkiler, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende satılamayacak.

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık tüketilebilecek ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamayacak. Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satılamayacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar ceza verilecek.

SİGARALARDAKİ GİBİ UYARI YAZILARI GELİYOR
Türkiye 'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, alkol ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği; Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenecek.

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamayacak ancak ihraç amaçlı üretilenlerde bu hüküm uygulanmayacak.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere; alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise bu husus tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılacak.

Bu fıkralara aykırı hareket edenlere de 100 bin TL'den az olmamak üzere, yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların değeri kadar ceza kesilecek.

YOLLARDA ALKOL SATILAMAYACAK
Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere; otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmeyecek. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamayacak. Aykırı hareket edenler, 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ceza ödeyecek.

SATIŞ BELGESİ ALMA
Bu kanun kapsamına giren ürünlerin toptan, perakende veya açık satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunlu olacak. Bu mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmayacak. Mesafe şartı satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranacak.

Bu mesafe içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlığı tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için, TAPDK tarafından açık alkolü içki sunum izni verilebilecek.

Bu hükümler, maddenin yayımı tarihinden önce işyeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmayacak. Bu işletme sahipleri, işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilecek.

Kanuna göre, sürücü belgesi olmayanların, sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınanların, sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde, bu kişilere bin 407 lira idari para cezası verilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri alan sürücüler ile alkollü sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasak olacak. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kollukça teknik cihazlar kullanılacak.

Kişinin yaralanmalı, ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması halinde muayeneye tabi tutulması zorunlu olacak. Teknik cihazla yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna, adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek, uyuşturucu, uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınacak.

Kişinin trafik kazasında ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması halinde, bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınacak.

PROMİL ALT SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınacak. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0,21 olarak uygulanacak.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle ehliyeti geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında 877 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. 3 veya 3'ten fazlasında ise bin 407 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl geri alınacak.

Yapılan tespit sonucunda, 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü ayrıca 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0,50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0,20 promilin üzerinde alkollü sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde ayrıca TCK'nın ilgili hükümleri uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3 bin 600 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2 bin TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınacak.

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulacak.

Kişinin alkol nedeniyle el konulan ehliyetini alabilmesi için idari para cezalarını ödemesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan el konulan ehliyeti geri almak için "sürücü olmasında sakınca bulunmadığına" dair sağlık kurulu raporu alması gerekecek.

ARABADA SİGARA YASAK
Sigara ve diğer tütün ürünlerinin, özel araçların sürücü koltuklarında da içilmesi yasak olacak.

Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilecek.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu'nun cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilecek. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de işyeri 10 günden 1 aya kadar kapatılacak. (AA)


  http://www.radikal.com.tr/1134788113478864

  YORUMLAR
  (64 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Bu kanunu dusmanim yapsa onaylarim. - cainan

  Bu iyi bir karar bence, ahlak saglik ve suc kontrolu icin. Bence diktatorluk bir olay yok burda biz yilalardir basi bos ozgur koyun gibi yasadik.. Herseye dinsel seriyat gozle bakmayalimm.. Bu gun burda yasadigim sehir new jersey de daha kati kanunlar var 10 dan sonar alkol alamassin , yemek yedigin , alkol aldigin, kahve icitigin mekanlarda keyifle sigara icemesiin , iceriden bahsetmiyorum 25 feet uzakliktan bahsediyorum icemessin diyor chris chirsti. New York ta ise sigara alkol ve gazli iceceklere karsi bir limit var yine ayni sekilde sigara birak 25 feet uzaktan sokakta yururken yazilar cikiyo karsine NO SMOKING DIYE... ozgurluk kopyaladigimiz ulkede her konuda azimiza sakiz olan olan o Amerika aslinda hala bir kole ulkesi, kolelige devam .. gel gor derim tr ye donunce oper basina koyarsin .. turkiyede tekbir sorun var oda guvenlik, digger konularda cok iyi ilerleme var. Turkiyeyi tanimayan amerikalilar artik turkiye icin merak icindeler..burda herkez 200bin tl lik arabaya binemez bakiyorumki turkiyede hemen hemen herkezde var .. cok lux yasiyorsunuz ama calismaktanda aciz siniz.. turkler icin degil turkiyede yasayanlar icin.

  Diktatör kimelere denir? - Kayzer1420

  Litaratürde diktatörün,faşistlerin kim(lere)e dendiğini biliyorduk;fakat uygulamalı olarak AKP'nin başkanından da 10 yıllık süre zarfında öğrenmiş olduk.Düşünsenize,bunlar bizlere neyin günah neyin ayıp olduğunu tarif ediyor,nasıl yaşamanız gerektiğini hatırlatıyor,neyin yasak neyin bizlere serbest olduğunu söylüyorlar...Kısacası hiç sevmediğimiz insanların hiç sevmediğimiz yaşam tarzına bizleri zorluyorlar.İşte, buna diktatörlük de denir faşizimlik de.

  Tapu ve kadastroda mı kabul edilecekti - Wookiert

  Şu anda bir sürü ilaç içerisinde alkol var. Onların en kısa zamanda yasaklanması lazım. Onları reçetesine yazan doktorlar büyük vebal alıyorlar. Bu gidişe bir dur deyin.

  Tam tersi - akinu

  Kıymetli devlet büyüklerim; öncelikle bu tasarı, yapmaya çalıştığınız etkinin tam tersini yaratacak. Şöyle ki, 18 yaşından küçüklerin sokakta olduğu saatler 08.00 - 18.00 arası. Siz bütün bu saatlerde satışı serbest yapıyorsunuz. O çocuk içiyorsa gidip çok kolaylıkla alacak. Eğer mesele cezai yasak değil de denetleme ve regülasyon ise bir kere burada sınıfta kaldı bu düzenleme, çünkü çocuklar dışarıda iken alkolle temasları olacak, evde, ebeveyn kontrolünde iken alkol satışı yasak. Bu nasıl mantık? Eğer sosyal politika yapıyorsanız o zaman yetişkinlerin ayakta olduğu saatte bunu serbest bırakın, çocukların dışarıda olduğu saatler denetlensin. İkincisi, bugüne kadar yaptığınız yasakların herhangi bir şeyi değiştirmediğini EPDK verilerine göre anlıyoruz. İçen yine içiyor hem sigara, hem alkol- dahası yasak, çekici ve talep artırıcı bir sonuç doğuruyor. Siz alkolün içildiği zaman olan gece yasağı getirince 1- gündüz içkisini stoklayan zaten stoklayacak, 2- bu stokları gece karaborsadan 3 katı fiyata satan insanlara ekmek yaratmış ve karaborsa yaratmış oluyorsunuz. Bir taşla iki yasadışı durum ortaya çıkıyor. Dolayısı ile bu yasa hem iktisadi, hem sosyal hem de kültürel bakımdan çok yanlış, gereksiz ve çok daha problemli sonuçlar doğuracak bir yasadır. İnsan nefsi devletin koyduğu yasakla bugüne kadar tarihte körelmedi, bırakın insanlar kendi vicdanları ve nefsiyle kendileri uğraşsınlar. Devletin müdahale alanı buralar değil.

  İKİ BUÇUK SENEDİR İÇMİYORDUM - cyxzt

  Ertesi tatil olan hergün içeceğim ve türkiyeden alkol almayacağım ki vergilerim diyanete gitmesin.

  - momentum

  İçlerinde en efektif olanı da 22.00 - 06.00 arası satış yasağı olmuş. Yani, tam masadaki şişenin bitip de "cila" için milletin tekrar dışarı çıktığı saatler. Mahallenin büfecisine yalvartacaklar garibi. Tutmaz bu iş. El altı 10 sonrası satışları diye bir kavram türeyecek.

  Türkiye'nin alkolle imtihanı - alpayari

  Hadi bakalım çocuklar sınavaaa. Yasağın kimler arkasına duracak, kimler karşı çıkacak, kimler susacak, kimler susup içki stoklayacak, kimler kendi içkisini kendi yapmaya başlayacak, daha kimler ama kimler.. Sigara neyse de , hatta iyi bile oldu yasaklanması ama içki pek öyle değil. Bu bir sınav, bakalım sınavda kim geçecek kim kalacak. Bir tek gariplik var iktidar bu tür hegamonik kararları uygulamadan önce ince eleyip sık dokurdu, bu sefer pek öyle olmadı bence. Türkiye hazır değil bu tür bir yasağa, hoş zaten pek hazır olacağa da benzemiyor. İçkiyi kimse yasaklayamadı zaten tarihte. Neyse Allah akıl fikir versin.