Alzheimer tecrit nedeni

Alzheimer tecrit nedeni
Alzheimer tecrit nedeni
ADI tarafından yayımlanan 2012 raporuna göre Alzheimer hastaları ve aileleri toplumsal tecride maruz kalıyor.
Haber: MİNE TUDUK - mine.tuduk@radikal.com.tr / Arşivi

Alzheimer’s Disease International’ın Dünya Alzheimer Günü kapsamında yayımlanan ve 50’den fazla ülkede 2 bin 500 kişiyle yapılan anket sonucu hazırlanan “Dünya Alzheimer 2012 Raporu” hastalarla ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu.Ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası Alzheimer hastaları ve ailelerinden oluşurken anketi yanıtlayanların yarısı ise 65 yaşın altı kişilerden oluştu.

Raporda çarpıcı sonuç

Alzheimer hastalarının yüzde 75’i ve aile içerisinde hastalara bakan kişilerin yüzde 64’ü ülkelerinde Alzheimer teşhisi koyulan kişilere karşı negatif bir algı olduğuna inanıyor.Hastalarının yüzde 40’ı göz ardı edildiklerini ya da kendilerine farklı davranıldığını söylüyor.
Her dört Alzheimer hastasından biri, kendisine koyulan teşhisi saklıyor ve bunun ilk nedeni olarak damgalanmayı gösteriyor.
Hastalarının yüzde 40’ı günlük yaşama dahil edilmediklerini ifade ediyor. Buna ek olarak, her 3 Alzheimer hastası ve bakıcısından 2’si kendi ülkelerinde Alzheimer konusunda anlayış eksikliği bulunduğuna inanıyor.Hastaların yüzde 60’ı kendilerinden muhtemelen uzak duracak ya da iletişimi koparacak kişilerin başında arkadaşlarının geldiğini söylüyor. Bunları aile üyeleri izliyor.Hastalara bakanların yüzde 24’ü Alzheimer hastalarına bakanlara karşı, ülkelerinde negatif bir algı olduğunu söylüyor.

115 milyon kişi

Araştırmaya katılanların yüzde 28 kadarı göz ardı edildiklerini ya da farklı davranıldıklarını hissediyorlar.Hem hastalar, hem de hasta bakıcıları, insanlarla yakın ilişkiler kurmayı bıraktıklarını çünkü bunu çok zor bulduklarını söylüyorlar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre de her 4 saniyede bir kişiye Alzheimer hastalığı teşhisi konuluyor.Tahminlere göre 40 yıl içinde dünya çapında 115 milyon demans hastası olacağı düşünülüyor. Türkiye ’de ise 400 bin tanı ve tedavi gören alzheimer hastası bulunuyor.Bu nedenle giderek yaşlanan dünya nüfüsünü dikkata alan uzmanların çağın hastalığı olarak tanımladığı alzheimer için eylem planı belirliyor.
Gelecekte Alzheimerin pek çok ülkede sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin üzerine büyük yük getirmesinin beklenildiğini söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr.Murat Emre “Bu nedenle ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Alzheimer hastaları için ihtisas bakım evleri kurma projesine tam destek veriyoruz. Bu projenin en kısa zamanda hayata geçmesini umuyoruz”dedi.
Alzheimer için geçerli olan teşhis kriterleri yenilendiğini ve artık hastalığa daha erken teşhis edildiğini belirten Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Işın Baral Kulaksızoğlu ise, Alzheimer hastalarının tek sorununu yalnızca unutkanlık olmadığını, ek olarak depresyon, şiddetli sıkıntı, uyku bozukluğu, hayaller ya da saçma düşünceler gibi durumların oluşabildiğine dikkat çekti. Prof.Kulaksızoğlu, “Hastaların kendi işlerini yavaş ve az da olsa yapmasına izin verilmeli, her gün yarım saat yürüyüş gibi fiziksel bir aktivite, hastaya moral verecek müzik dinleme, çiçek bakma gibi sosyal etkinlikler çok önemli. Hasta yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyacı var”diye konuştu.