Amazon ormanları 20 yılda yok olacak

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçları:

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçları:
Ekonomik kalkınma

 • Günlük 1 Amerikan Doları'ndan daha az bir parayla geçimini sağlayanlar 5.9 milyarlık nüfusun 1.2 milyarı.
 • Dünyadaki 3 milyar işgücünün üçte biri ya işsiz ya da kapasitesinin çok altındaki işlerde istihdam ediliyor.
 • 500 milyon çalışan aile, gelirini günlük 1 Amerikan Doları üzerine çıkaramıyor.
 • Türkiye'de Gayrisafi Milli Hasıla 3160 dolar (kriz öncesi).
  Cinsiyet ayrımı
 • Yoksulluk içinde yaşayan 1.2 milyar insanın yüzde 70'i kadın. Kadınlar erkeklerden yüzde 30-40 az ücret alıyor.
  Sigara
 • 2020'de tütün kullanımından doğan hastalıkların neden olduğu ölümler, AIDS dahil diğer hastalıklardan kaynaklanan ölümleri geride bırakacak.
 • 2000 yılının ortaları itibarıyla dünyadaki sigara kullanıcılarının yüzde 15'i gelişmiş ülkelerde yaşıyor.
 • Türkiye'de erkeklerin yüzde 57.8'i ve kadınların yüzde 13.5'i sigara kullanıyor. Sigara kullananların kırsal kesimdeki oranı yüzde 44'ü, kentlerde yüzde 56'yı buluyor.
  Sağlık
 • 2.4 milyar insan sağlığa uygun olmayan koşullarda yaşıyor. Yılda 2 milyondan fazla çocuk ishalli hastalıklardan, 1 milyon insan sıtmadan ölüyor.
 • Yetersiz beslenme ortadan kaldırılsaydı, bebek ölümlerinin yüzde 50'si olmazdı.
 • Her yıl 8.4 milyon yeni tüberküloz vakası ortaya çıkıyor. Yüzde 20'si ise Afrika'da.
  AIDS
 • 2000 yılında dünyada 5.3 milyon insan AIDS'e yakalandı. AIDS'ten ölenlerin sayısı 21 milyon 800 bini buldu.
 • AIDS konusunda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre AIDS Türkiye için büyük bir tehlike değil.
  Zirai kırsal gelişme
 • Güney Asya, gıda konusunda kendine yeterli bir durumda. Fakat 284 milyon insan açlık tehdidi altında.
  Eğitim
 • Gelişen ülkelerdeki ilkokul çağındaki çocukların, yüzde 20'si okula gidemiyor.
  l1998'de 113 milyon çocuk okula gidemedi.
  İletişim
 • İnternet kullanıcılarının yüzde 94'ü, sanayileşen ülkelerdeyken, gelişen ülkelerde yaşayan insanların yüzde 40'ı bir telefon konuşması imkânına bile sahip olamadı.
  Çevre
 • Dünyadaki toprak alanının yüzde 2'sini şehirler kaplıyor. Şehir nüfusun yüzde 50'sini oluşturur, kaynaklarının yüzde 75'ini tüketir ve atıklarının yüzde 75'ini üretir.
 • Amazon yağmur ormanının yüzde 4'ü, 1500 ile 1970 yılları arası yok oldu. 20 yıl
  içinde yüzde 95'i zarar görecek.