Amerika PKK'yla savaşamaz...

Işık Üniversitesi Rektörü Ersin Kalaycıoğlu: Ortadoğu ve Kafkaslardaki çıkarları yüzünden Türkiye ABD'nin stratejik ortağı olamaz. ABD'nin PKK'yla mücadele edecek gücü de yok, iradesi de.
Haber: NEŞE DÜZEL / Arşivi

NEDEN? Ersin Kalaycıoğlu
AKP ne istiyor? Türkiye'de politikayla ilgilenen hemen herkes, hatta bizzat AKP'lilerin kendileri de bu sorunun cevabını arıyor. Başbakan Erdoğan, gerek kendisi, gerekse partisinin üyeleri neredeyse anti-Amerikan bir çizgi izledikten ve de Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun AKP'li başkanı ABD'yi Felluce'de 'soykırım' yapmakla suçladıktan sonra, Başkan Bush'la görüşmek için büyük bir çaba harcadı. Türkiye'nin içinde Batı karşıtı bir milliyetçilik yarışına katıldıktan sonra, AKP ve Başbakan niye birdenbire Washington ile görüşme ihtiyacını bu kadar yoğun hissetti? Beyaz Saray'daki görüşmelerin sonucunda ne oldu? Amerika'yla bundan sonraki ilişkilerimiz ne olacak? Türkiye ile ABD arasında 'stratejik ortaklık' denen o sihirli sözcüğün belirlediği ilişki sürebilecek mi? Yoksa iki ülkenin değişen çıkarları bu ortaklığı bitirdi mi? En önemlisi ABD-Suriye ilişkileri bir krize dönüşürse, Suriye'ye büyük bir sevgiyle yaklaşan Türkiye'nin yönetimi ne yapacak? Bütün bunları Işık Üniversitesi Rektörü siyaset bilimci Prof. Ersin Kalaycıoğlu'yla konuştuk.

AKP son zamanlarda gerek Avrupa'ya gerekseAmerika'ya karşı mesafeli bir politika izler gibi görünüyordu. ABD'yi sert biçimde eleştiriyorlardı. Neden Başbakan Erdoğan birdenbire Amerikan Başkanı Bush ile görüşebilmek için bu kadar ısrarcı oldu?
Başbakan Tayyip Erdoğan Irak, Ortadoğu ve İsrail'i uzun müddet iç politika malzemesi olarak kullandı. Erdoğan, Irak ve İsrail'le ilgili eleştirilerinin, Türkiye'de anti-Amerikancı, anti-Semitik reaksiyonlar üretebileceğini hesaba katmadı. Anti-Amerikancı, anti-Semitik açıklamaların AKP'ye hiçbir bedelinin olmadığı düşünüldü. Ama AKP'liler şimdi bu açıkmaların bir dış politika bedelinin olabileceğini anladılar.
Anti-Amerikancılığın iç politikada bir getirisi olduğunu mu düşünüyor AKP hükümeti?
Tabii... Ama Amerikan basınında Türkiye'de hükümetin anti-Amerikancılığı azdırdığı yazılarının çıkmasından ve Bush'un danışmanlarından eleştiriler gelmesinden sonra AKP bu işin bir dış politika maliyeti olduğunu ve ilişkileri düzeltmek gerektiğini algıladı.
Dış politika maliyeti dediğiniz nedir? ABD, AKP'ye ve Türkiye'ye nasıl bir bedel ödetebilir?
lişkilerimiz değişirse, Türkiye'de nelerin değişebileceğini anlamak o kadar zor değil. Türkiye'nin 2001 krizinden çıkması için verilen desteğin tamamı ABD girişimiyle gerçekleşti. Hem IMF'yle ilişkileri Amerika destekledi hem de bize kendisi mali yardımda bulundu. AB bu konuda hiçbir şey yapmadı. Dış politika maliyeti dediğim en basitiyle budur. IMF'yle ilişkilerimiz çok ciddi sarsılabilir. Bu sadece ekonomide değil, siyasette de muazzam bir risk demektir. Nitekim son görüşmede Erdoğan, Bush'tan Türkiye'de yatırım yapılabileceği konusunda bir cümle sarf etmesini istemiş. Bush da açıklamasında 'Türkiye'de yatırım yapılabilir' dedi. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin geleceğinin iyi göründüğü, ekonomik istikrara kavuşmakta olduğu, ABD'nin Türkiye'nin programını desteklediği anlamına geliyor.
Bu cümle ABD'yle ilişkilerin düzeldiği anlamına mı geliyor peki?
Gelmiyor ama, en azından ekonomik tehdidin izale edildiği anlaşılıyor. Türkiye'nin IMF'yle ilişkisi belli. IMF'nin arkasındaki Amerikan desteği belli. Eğer Amerika'yla ilişkileri gererseniz Türkiye'nin sorunlara, risklere gark olacağı da belli. Türk ekonomisindeki kırılganlık sürüyor. Bu kırılganlığı kaşımak çok büyük bir risk. ABD, ekonomimizle ilgili biraz tereddütleri olduğunu beyan etse, Türk ekonomisi büyük bir dalgalanmanın içine girer. İşte bu yüzden Bush'un o tek cümlesi Erdoğan için son derece önemli.
Gazetelerden okuduğumuz kadarıyla bir ara Başbakan Erdoğan, Amerikan büyükelçisine randevu bile vermiyordu. O zaman ilişkileri niye bu kadar germişlerdi?
Germelerinin nedeni dış politika değil, iç politika. İçeriye, 'Bizim icabında dış politikada bazı hassasiyetlerimiz var' mesajı verilmeye çalışıldı. Aynı şey İsrail'le ilişkilerde de yaşandı. Dışarıyla ilişkilerin iyi yönetildiği, iç ve dış politikanın birlikte hesaplanarak davranıldığı izlenimini vermiyor tabii bunlar.
AKP Batı'dan kopmayı düşündü mü bir ara sizce?
Hayır. Şöyle bir problem var. Kamuoyunun Batı konusunda kafası karışık. AB desteği herhalde şu anda yüzde 60'lara indi. Çünkü AB'yi destekleyen biri şunu da dışlamıyor. 'AB bizi içine almak için bazı gizli gündemlere sahip. Bizi ufaltacaklar ve sonra içlerine alacaklar' diyor. Yani AB'ye girmemizin hem iyi bir şey olduğu, hem de girerken çok ağır faturalar ödeneceği düşünülüyor. AB'yle ilişkilerin zora girdiği, ve muhalefet zorladığında da AKP, 'Biz de sizin gibi düşünüyoruz. AB bizi bölmeye çalışıyor ama biz böldürtmeyeceğiz' gibi ifadeler kullanıyor. Bu da AKP'nin Batı'dan ayrılmayı düşünenlerle ittifak yaptığı izlenimini veriyor. Hem AB perspektifine sahip olacaksınız hem de milliyetçi olacaksınız, bu sürdürülmesi çok zor bir pozisyon.
ABD, Erdoğan'ın başbakan olmasını destekledi. Sonra Irak'la ilgili Erdoğan ve AKP, ABD aleyhtarı çok sert açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaların nedeni neydi?
AKP milletvekillerinin temasta olduğu seçmenlerin, baskı ve çıkar gruplarının tepkilerine dayanılarak yapılmış açıklamalar bunların çoğu. Çünkü bugün Türk kamuoyu Irak üzerinden Amerikan aleyhtarı. Zaten Amerikan aleyhtarlığı da Türkiye'de konjonktürel bir şeydir. Clinton başkanken ve bizim deprem bölgemizi ziyaret ederken, ABD hakkındaki düşünceler çok olumluydu. Durum Irak savaşıyla değişti.
AKP milletvekili Mehmet Elkatmış, ABD'nin Felluce'deki operasonunu "soykırım" olarak suçlamıştı. Ermeni olayları nedeniyle bizi soykırımla suçlamaması için ABD Başkanı'na neredeyse yalvarırken Felluce'de Amerikalıları soykırımla suçlamanın sizce mantığı ne?
Aynı şekilde Başbakan da Felluce'de ölenlere 'şehitler' dedi. Biz tepki verirken selektifiz. Şu anda tepki daha çok Türkmenlere ve Sünnilere bir şey olursa veriliyor. Bu tepkilerin, ABD'nin tedhişçi olarak gördüğü kişilere destek olarak yorumlanabileceği düşünülmüyor. İçerideki getiri düşünülüyor.
Amerika ile Suriye arasında sorunlar var. Biz ise Suriye'yi destekleyen bir profil çiziyoruz. Bir diktatörlükle yönetilen ve yıllarca Abdullah Öcalan'ı barındırdığı için suçladığımız Suriye'ye karşı bu dostluk nereden kaynaklanıyor?
Bugünkü rejimi içinde biz Suriye'yi ilişkilerde getirmeyi düşünebileceğimiz en iyi noktaya getirmiş durumdayız. Bize uyum gösteren, anlaşmaları imzalamaya hazır bir Suriye var. Bugün ABD'nin Suriye politikasıyla bizim Suriye politikamız birbirinden ayrılmış durumda. ABD'nin politikası, Suriye'yle ticarete ambargo konulmasını içerebilir. Bizim politikamız ise iyi ilişkilerle, ticaretle, Suriye'nin reformlar yapacağını ve zamanla daha demokratik bir yapıya gelebileceğini içeriyor. ABD'yle ortak Suriye politikası yürütmemiz çok zor. Suriye'yle ilişkilerimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda sürdürmemiz anlaşılır ve savunulması gereken bir şey ama... Bu ilişki, hem AB hem ABD'nin politikasıyla çelişirse, bizim ulusal çıkarlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Ayrıca biz İran, Irak politikasında da ABD'den farklıyız.
Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları çatışıyor mu?
Tamamen örtüşmüyor. Mesela aramızda şöyle bir problem de var. Eğer ABD, Suriye'den Irak'a teröristlerin geçmesini durduramıyorsa, Irak'tan Türkiye'ye geçen teröristleri nasıl durduracak? Irak'ın Suriye sınırını kontrol edemeyen ABD, Irak'ın Türkiye sınırını nasıl kontrol edecek? Ama biz kontrol etmesini istiyoruz. ABD'nin böyle bir gücü ve yeteneği yok aslında.
Amerika'nın PKK'yla mücadele etme gücü yok mu?
Hayır yok. Aynı zamanda PKK'yla mücadele etme iradesi de yok, yeteneği de yok. Bunu kabul etmeliyiz. Irak'taki şartlarla zor bela uğraşan ABD niye kendisine yeni bir cephe açsın ki? Bunun için güneyden kuzeye birlik kaydırmak zorunda. ABD'nin Irak'ta yeterince askeri yok. Ayrıca Kürtleri kendisine yabancılaştırmak istemiyor. Çünkü ABD'nin Kürt bölgesinde askeri harekât yapması demek, sadece PKK'ya zarar vermek demek değil. Böyle bir harekâttan civardaki Kürt kabileleri de etkilenecek. Niye Amerika kendisine yardımcı olan bir halkla arasına problem soksun ki ? Türkiye'nin talebi haklı ve meşru ama, ABD'den yapamayacağı çok zor bir şeyi istiyor şu anda.
Türkiye'nin Irak politikası ne?
İstemezük' politikası... Şunu istemeyiz, bunu istemeyiz. Peki neyi isteriz? Türkiye onu söylemiyor. Nitekim Amerikalıların ve Avrupalıların bize en önemli eleştirisi bu. 'Bize hiçbir zaman istediklerinizi söylemiyorsunuz. Hep istemediklerinizi söylüyorsunuz. Peki ne istiyorsunuz diye sorduğumuzda, sizden bir cevap alamıyoruz' diyorlar.
Türkiye'nin Amerika'dan şikâyeti tam olarak ne?
ABD ile Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde sahip olduğu gündem birlikteliği artık yok. O dönemde ikisi de Sovyetler'i tehdit olarak görüyordu. 1991'den itibaren Sovyetler çöktü ve ABD'yle aramızda böyle bir birliktelik kalmadı. Türkiye ABD'yle stratejik ortak olamaz. Türkiye böyle bir ortaklığı kaldıramaz. Çünkü ABD'yle stratejik hedeflerimiz Suriye, Irak ve Ermenistan'da büyük ölçüde çatışıyor. Bizim ulusal çıkar olarak gördüklerimizle Amerika'nın ulusal çıkar olarak gördüğü şeyler taban tabana zıt olabiliyor.
Biraz önce en ufak bir Amerikan mesajının bile Türkiye'nin kırılgan ekonomisini krize sokabileceğini söylediniz. Türkiye'nin dış politikada Amerika'yla taban tabana zıt olma gücü var mı?
Çıkar farklılığını iyi yönetmek zorundayız. Ama Suriye'de yönetemedik.
İran politikamızı sessiz, sakin, uluslararası şov yapmadan götürebiliyoruz ama Suriye'de bu şovu yaptık. Şov yapmanın maliyetini Türkiye kaldırabilecek durumda değil. Eğer Suriye'yle ilişkileri gene şova dönüştürürsek, bu şovların arkasından daha çok sayıda Washington ziyareti yapmamız gerekebilir.
ABD'nin şikâyeti ne?
Türkiye Soğuk Savaş'ta ABD'yle çok uyumlu hareket ediyordu. ABD ne yaparsa arkasından gidiyordu. Şimdi böyle gitmiyor, beklenmedik şekilde davranıyor. Nitekim Türkiye'yi çok iyi bildiklerini varsayan Richard Perle ve Paul Wolfowitz gibi kişiler 1 Mart 2003'te suratlarına tükürülmüş, gibi hissettiler. Tabii bu kandırılmışlık hissinde bizim de payımız var. 'Buyurun gelin' dedik, her sözü verdik, sonra tezkereyi geçiremedik. Amerika 1 Mart tezkeresini unutmaz. Biz de 1964'teki Johnson mektubunu unutmayız.
Erdoğan'la Bush arasındaki bu son görüşme sorunları çözdü mü?
İktisaden olumlu oldu ama her şeyi çözmüş gözükmüyor. Bizimkilere göre, biz ABD'yle Büyük Ortadoğu'da stratejik ortak olduk. ABD, Suriye'yle ilgili ne tür taleplerle gelecek ve bu talepler baskıya dönüşecek mi? Göreceğiz. Bu görüşmede, bizim Büyük Ortadoğu'da roller üstleneceğimiz ilan edildi. Hem bu rollerin ne olduğu, hem de Büyük Ortadoğu'nun neresi olduğu belli değil. Göreceğiz. Büyük Ortadoğu Kafkasya'yı da içeriyor mu? İçeriyorsa, biz stratejik ortağımız ABD'yle birlikte Ermenistan'da ne yapacağız? Göreceğiz.
Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla Erdoğan'ın Bush'la görüşmesi mevcut sorunları çözmek bir yana yeni sorunlar üretecek gibi gözüküyor. Öyle mi?
Sorunları çözmek bir yana yeni sorunlar üretilmiş de olabilir. Büyük Ortadoğu'da stratejik ortaklık içinde girişimlerde bulunmamız öneriliyor. Buralarda ciddi problemlerimiz olacak bence. Çünkü Kafkasya'da da ABD'nin stratejik hedefleriyle Türkiye'ninkiler tam örtüşmüyor. Petrol konusunda anlaştık ama Ermenistan'da anlaşmadık.
Eğer Türkiye, ABD'yle stratejik ortaklığı kaldıracak durumda değilse, niye o zaman AKP, ABD'yle stratejik ortak olmayı istiyor?
Sedat Ergin'in yorumuna katılıyorum. Bizim liderlerimiz stratejik ortaklığı, 'Biz stratejik olarak önemliyiz. ABD de bu önemimizden dolayı bizim bulunduğumuz çevrede bizim duyarlılıklarımızı dikkate alarak hareket edecek' diye anlıyorlar. Ortağa değil, stratejiye vurgu yapıyorlar. Amerika'nın gözünde ise stratejik ortaklığın stratejik kısmı değil, ortaklık kısmı önemli 'Benim dediğimi yap' diyor o.
Peki Suriye ile Amerika arasındaki sorun bir krize dönüşürse Türkiye'nin tavrı ne olacak?
Krize dönüşürse, bence Türkiye ABD ile ilişkileri daha fazla germenin akılcı olmadığını düşünüp ABD'nin istediği gibi davranacak. Eğer ABD, Suriye'ye harekât yapar ve Türkiye katılmazsa, Irak'takine benzer bir durum ortaya çıkar, o kadar. Ama ABD Suriye'ye ambargo uygular ve Türkiye uygulamazsa, ABD Türkiye'ye çok ciddi bir iktisadi mesaj verir ve bizim de IMF'yle ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir, Bush'un 'Türkiye seyahat edilmesi yasak ülke' beyanatı bile ekonomimizin krize girmesi için yeterli olur.
Amerika ile Türkiye arasında bir güven bunalımı var mı?
Şüphesiz. Amerika'ya bunu izale etmek için gidildi.
Ortadoğu'da Türkiye ne istiyor?
İstikrar istiyor. Ortadoğu kaynayan bir bölge. Bunu demokrasiye götürmek için çabalayan bir ABD var. Türkiye, Ortadoğu'daki rejimlerin demokratikleşmesinin kendisi için iyi olduğunu düşünüyor. Ama bunun için bir şey yapması gerektiğini düşünmüyor. Demokratikleşmenin yaygınlaşması gerektiğini sözle bile ifade etmiyor. Demokratik olmayan bir uygulamayı eleştirmiyor. Bu rasyonel bir politika aslında. Buna Oyun Teorisi'nde 'free rider' diyorlar. Bedavacılık politikası bu. Başkası işi yapıyor ve bedelini ödüyor. Siz yararını temin ediyorsunuz.
Amerika ile sorunlarımız Avrupa'yla ilişkilerimizi nasıl etkiler?
ABD'yle ilişkisi kötüleşen Türkiye'nin AB'yle ilişkisi iyi kalmaz. AB, bize güvenlik konusunda roller biçebileceğini kabul ediyor. Türkiye'nin ABD' yle ilişkisi de büyük çapta güvenlik ağırlıklı olduğundan, ABD'yle bozulma, ortaya AB için hiç çekici olmayan bir Türkiye çıkarır. Ayrıca ekonomi de bozulacağından, Türkiye AB'nin Maastrich Kriterleri'nden uzaklaşır.


    http://www.radikal.com.tr/7489547489540

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.