Anadil için sicili tertemiz tercüman

Anadil için sicili tertemiz tercüman
Anadil için sicili tertemiz tercüman
Anadilde savunmayı düzenleyen yasanın yönetmeliği hazır. Yönetmeliğe göre tercümanların terör suçu işlememiş olması gerek.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Adalet Bakanlığı anadilde savunma yasası kapsamında görev yapacak tercümanların niteliklerini açıkladı. Tercümanlar, affa uğramış olsalar veya cezaları ertelenmiş olsa bile terör suçu, devlete karşı suç veya yüz kızartıcı suç işlememiş olmalı. Yönetmelikte anadilde beyan hakkı tanıklara da tanındı.
Adalet Bakanlığı, kısa bir süre önce yürürlüğe giren ‘anadilde savunmayı’ düzenleyen yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin yönetmeliği hazırladı. Yönetmeliğe göre, tercümanlar, bildiği dille ilgili diploma veya sertifika sunmak zorunda. Ancak bu tür belgeleri olmayan kişilerin, ‘tercümanlık yapacağı dili iyi bildiğini’ yazılı olarak beyan etmeleri geriyor. Tercümanların Türk vatandaşı ve en az ilkokul mezunu olması şart. Tercüman olarak görev yapacak kişilerde şu şartlar aranacak: “Affa uğramış ya da cezası ertelenmiş olsa bile devlete ve adliyeye karşı suç işlememiş olmak. Terörle Mücadele Kanunu’na göre hüküm giymemiş olmak.
Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat gibi suçlardan hükümlü olmamak veya bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak.”

Türkçe biliyorsa parayı öder
Yönetmeliğe göre, tercümanlar ‘bağımsızlık, tarafsızlık, dürüst davranma ve doğruyu söyleme, görevini bizzat yerine getirme, sır saklama ve temel yargılama’ ilkelerine uygun görev yapacak. Bu ilkelere uymayan tercümanlar adalet komisyonlarınca listeden çıkarılacak. Tercüman sadece oturduğu veya ticari faaliyet gösterdiği ildeki mahkemelerde görev yapabilecek. Ankara ’daki tercüman Diyarbakır ’da görev yapamayacak. Yasada mağdur ve tanıkların anadilde savunma hakkı bulunuyordu. Yönetmelikte tanıkların da bildiklerini, gördüklerini ‘meramını daha iyi anlatabileceği’ dilde anlatması imkânı sağlandı. Yine yönetmeliğe göre, sanık, tanık veya mağdur Türkçeyi hiç bilmiyorsa bu durumda görevlendirilecek tercümanın ücretini devlet ödeyecek. Sanık, tanık ya da mağdur Türkçe bildiği halde başka bir dilde, örneğin Kürtçe savunma yapmak isterse tercümanını hazır edecek ve parasını kendisi ödeyecek.