Anadolu güzel sanatlar liseleri başvuruları için cuma son gün

Anadolu güzel sanatlar liseleri sınavı için bir ay önce başlayan başvurular, 6 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Anadolu güzel sanatlar liseleri sınavı için bir ay önce başlayan başvurular, 6 Temmuz Cuma günü sona erecek. Anadolu güzel sanatlar liselerine, 2001-2002 öğretim yılında öğrenci almak için sınav yapılacak. Sınava başvurmak isteyen ilköğretim mezunlarının diploma notlarının en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının da en az 4.00 olması gerekiyor. Başvurular, adayların tercih
edecekleri anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerince 6-7-8 Ağustos 2001, diğer anadolu güzel sanatlar liselerinde ise 20-21-22 Ağustos 2001 tarihlerinde yetenek sınavları yapılacak. Sınav sonuçları Ankara, İstanbul ve İzmir'deki anadolu güzel sanatlar liselerinde 10 Ağustos 2001, diğerlerinde ise 24 Ağustos 2001 tarihinde belli olacak. Sınavı asıl ve yedekten kazanacak öğrencilerin listeleri, 27 Ağustos 2001 günü mesai saati sonuna kadar okullarda ilan edilecek. Sınavı asıl olarak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, tüm
okullarda 27-31 Ağustos 2001 tarihlerinde gerçekleştirilecek.