Anayasa Mahkemesi'nin en mahcup iptal kararı

Satışlar geçerli
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusuyla, yabancılara taşınmaz satışı maddesini iptal etti. Karar, gerekçe Resmi Gazete'de çıktıktan üç ay sonra yürürlüğe girecek. Eski satışlarla, üç ay dolana dek yapılacak satışlar geçerli. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç: Karar 'Yabancıya hiç mal satılmaz' anlamına gelmez.
Bütünlük-egemenlik
Kılıç, 'yasal güvence ve sınırlamaların yeterli görülmediğini' belirtti. Kararın dayanakları: Anayasa'nın, bölünmez bütünlüğe dair hükümleri, Cumhuriyet'in niteliklerini düzenleyen 2., devlet görevlerine dair 5. ve 'Yasama yetkisi devredilemez' diyen 7. maddeleri.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yabancılara taşınmaz mal satışını öngören yasa Anayasa Mahkemesi'nden vize alamadı. Yüksek Mahkeme CHP'nin başvurusu üzerine, söz konusu yasa maddesini oybirliğiyle iptal etti. Ancak bugüne kadar olan satışlar, geçerli olacak.
4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 19. maddesi (Tapu Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmişti), karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel- kişiliğe sahip ticari şirketlerin, TC sınırları içinde taşınmaz edinebileceklerini öngörüyordu. Düzenleme, tüzelkişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerinin 30 hektardan fazla taşınmaz edinebilmesini Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi kılıyordu.
CHP'DEN BÜTÜNLÜK TEHLİKEDE TESPİTİ: Düzenleme anamuhalefet partisi CHP'nin de içinde yer aldığı kesimlerce 'ülke bütünlüğünü tehlikeye düşürecek bir girişim, vatan topraklarının yabancılara peşkeş çekilmesi' olarak eleştiriliyordu. CHP bazı maddelerle ilgili dava açtı, Anayasa Mahkemesi dün CHP'ye hak verdiği kararıyla davayı esastan sonuçlandırdı. Başkanvekili Haşim Kılıç, yasanın yabancılara bazı koşullarda taşınmaz satışını öngören 19. maddesinin oybirliğiyle iptal edildiğini açıkladı.
SORUN SINIRLAR: İptal kararının 'Yabancılara hiç mal satılamaz' anlamında olmadığını anlatan Kılıç, getirilen yasal güvence ve sınırları yeterli görmedikleri için düzenlemeyi iptal ettiklerini söyledi.
ÜÇ AY BOYUNCA YABANCIYA SATIŞA DEVAM: Yasada iptal edilen maddeye dayanarak başlatılan işlemler olduğu için, iptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girecek. Karar yayımlandıktan sonraki üç ay içinde de yabancılara arazi satışı sürecek. İptal kararları geriye yürümeyeceği ilkesi uyarınca da bugüne kadar alınan taşınmazlara dokunulmayacak.
YENİ YASA ŞART: Kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç, üç ay sonunda yasanın yürürlükten kalkacağını, dolayısıyla iptal nedeniyle oluşan yasal boşluğu gidermesi için yasa koyucunun bu sürede yeni bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.
İPTAL GEREKÇESİ: Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi dava konusu düzenlemeyi ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan Anayasa'nın Başlangıç hükümleriyle, 'Cumhuriyet'in nitelikleri' başlıklı 2., 'Devletin Temel Amaç ve Görevleri' konusunu düzenleyen 5., ve yasama yetkisinin devredilemeyeceğini öngören 7. maddesine aykırı gördüğü için iptal etti.
AKP: Yeni yasa çıkacak
AKP Grup Başkanvekili İrfan Gündüz, yabancılara taşınmaz satışına olanak sağlayan yeni bir düzenlemeyi mutlaka yapacaklarını söyledi. Arazi satışının, Türklere mülk satılmasına izin veren ülkelerin vatandaşlarına yapıldığına dikkat çeken Gündüz, küçülen dünyada, yabancılara mülk satışının kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Gündüz, Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşlarına Yu-nanistan, İspanya, Almanya, ABD ve İngiltere'de de emlak ve gayrimenkul satılabildiğini hatırlatarak, "Adam, Türkiye'de gayrimenkulü alıp, cebinde mi götürecek" diye konuştu.
Yabancılara şirket satılabildiğini belirten Gündüz, "Karşılıklı nimet-külfet dengesi içerisinde olursa ne sakıncası olacak" dedi. Gündüz, mahkemenin gerekçelerini dikkate alarak, 3 ayda mutlaka yeni yasa çıkartacaklarını açıkladı.


    http://www.radikal.com.tr/7409237409230

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.