Anayasa'ya fren

MHP, Anayasa paketindeki düşünce özgürlüğü gibi konuları 'askı'ya aldıracak, Türkçenin resmi dil olması ve idamın kaldırılmasına ise kesin karşı çıkıyor.
Haber: AYFER SELAMOĞLU / Arşivi

ANKARA - Partilerarası uzlaşma komisyonunun Anayasa değişikliğine ilişkin dünkü toplantısı MHP'nin temel hak ve hürriyetler ile idam cezasına ilişkin itirazlarına sahne oldu. MHP, Ulusal Program (UP) doğrultusunda hazırlanan Anayasa değişikliği paketinde karşı çıktığı maddeleri, sıkıntı yaratmamak
için zamana yayma formülünü benimsedi.
TBMM Partilerarası Uzlaşma Komisyonu dünkü toplantıda da Anayasa'nın 13, 14 ve 17. maddelerini tartıştı. 'Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması' başlıklı 13. maddede uzlaşma sağlanamadı. MHP'nin yanı sıra FP'nin de Alt Komisyon'un metnine itirazları oldu. FP düşüncenin eylemle sınırlandırılmasını isterken, MHP düşüncenin de tehlike oluşturması halinde müdahale edilmesinden yana görüş belirtti.
'Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması' başlıklı 14. madde ise genel kabul gördü. Ancak her parti bazı çekincelerde bulundu. Metin üzerinde bazı değişiklikler yapılabileceği görüşünde birleşildi.
İdam cezalarının kaldırılmasını öngören 17. maddede ise uzlaşma sağlanamadı. İdamın kaldırılmasına karşı çıkan MHP'liler, AB Ulusal Programı'nda bu konunun orta vadede yer aldığı ve değişikliğin erken olduğu görüşünü dile getirdi.
Radikal'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan MHP'liler, Türkçe konusundaki hassasiyetlerinin UP'ye de yansıdığına işaret ederken, yine programda yer alan 'İdam cezası kaldırılacak' maddesinin orta vadede yapılacaklar bölümünde yer alması nedeniyle konunun acelesi olmadığını dile getirdi.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, MHP'nin Anayasa değişikliğiyle ilgili genel yaklaşımının, 'bütün partilerin mutabık kaldığı ortak noktaları öne çıkarmak, farklılıkları ertelemek' olduğunu söyledi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise, devletin üniter yapısını ve milletin birliğine bütünlüğüne zarar verecek maddelerin teklif bile edilmemesi gerektiğini vurguluyor:
Anayasa'nın koruduğu değerlere zarar verecek bir öneri, "Anayasa'nın ruhuna aykırı. Anayasa'nın korumakla mükellef olduğu konulardaki hassasiyetimiz sürecek."
Bahçeli'nin Apo kaygısı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise, çekinceli maddelerin derinliğine tartışılması ve devletin temel nitelikleriyle ilgili maddelere geçit verilmemesi gerektiğini dile getirirken, "Milli birliğimizi sağlayan dilimize ve Öcalan'ın idamını engelleyecek girişimlere izin verilemez" dediği öğrenildi.