Anayurttaki Türkler 5 bin yıldır aynı

İZMİR - Orta Asya’daki Türk kültürünü araştıran Doç. Dr. Semih Güneri, Moğolistan sınırları içinde kalan Altay bölgesinde altı hafta süren araştırmasının sonucunu açıkladı: “Türklerin 5 bin yıldır yaşadığı Altay bölgesinde, gelenekler ‘neredeyse, hiçbir değişime uğramadan’ yaşatılmış. ‘Türklerin ana yurdu Altaylardır’ sözü bir genel efsanenin çok ötesinde önemli bir bilimsel tespittir.”
Doç. Dr. Güneri, yürütücüsü olduğu Orta Asya’da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları (OTAK) Projesi kapsamında Moğolistan sınırlarında kalan Altaylar bölgesinde 6 haftadır sürdürdüğü çalışmayı anlattı. Güneri, Altay Dağları’nda 2500-3000 metre yüksekte, 150 kilometrelik alanda, birkaç şehrin merkez yerleşiminde çalışma yürüttüklerini belirtti. Güneri ulaştıkları sonuçları şöyle özetledi:  “Altay bölgesi Türklerin 5 bin yıldır yaşadığı bir alandır. Gelenekler 5 bin yıldır neredeyse, hiçbir köklü değişime uğramadan yaşatılmaktadır. Dil, kültür, şaman inanışları, ölü gömme gelenekleri, yaşayış biçimleri, ekonomik hayat anlamında binlerce yıldır hayat, hiçbir köklü bozulmaya uğramadan devam edip sürmüştür. Bu somut bulgular, ’Türklerin ana yurdu Altaylardır’ genel efsanesinin çok ötesinde önemli bir bilimsel tespittir. Ayrıca yeni Türk petroglifleri (kaya resimleri), sayısız kurgan ve kereksur (kutsal alanlar) grupları tespit ettik. MÖ 3000 - 1000 dönemine ait kaya resimleri bulundu.” Bu buluşlara karşın çalışmaların 2010’da devam etmesini sağlayacak kaynak bulunmuyor. (aa)