Ankara Barosu Hurşit Tolon'un GATA'ya sevkini istedi

Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon'un, beden ve ruh sağlığının tedavisi için Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne acilen sevkini istedi.


Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar, yaptığı açıklamada, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un kendilerine bu konuda başvuruda bulunduğunu belirterek, tutuklu kişiler için tedavi amacıyla hastaneye sevk talebinde bulunmanın bir hak olduğunu, bu talebi yerine getirmenin ise ceza infaz kurumu yönetimi yönünden bir görev olduğunu kaydetti. Coşar, yazılı açıklamasında şöyle dedi:
"Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 2. maddesi hükmü gereğince Adli Tıp Kurumu’nun görevi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmektir. Gerek buna, gerekse somut olayda anılan kurum tarafından verilen görüşte emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon’un Haydarpaşa GATA’ya sevk edilmesinin uygun bulunmasına göre, bu yönde işlem tesisi gerekir kanısındayız. Diğer taraftan insan hakları kavramının sağlık hizmetleri alanına yansımasından ibaret olan ve tıp etiği yönünden hasta-hekim ilişkilerinin yürütülmesinde merkezi bir konumda bulunan ’hasta hakları’ gereğince, hasta olan bir kişinin tedavi göreceği sağlık kuruluşunu seçme hakkı olduğu gibi tıbbi gereklere uygun biçimde teşhis, tedavi ve bakım hakkı vardır. Bu hak, sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 1998’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ’Hasta Hakları Yönetmeliği"nin 8. maddesi ile de kabul edilmiş olan temel insan hakkıdır. Buna göre Hurşit Tolon’un tedavi göreceği sağlık kuruluşunu bizzat seçme hakkı vardır. Bütün bu hususlar göz önüne alınmak suretiyle emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un talebi doğrultusunda Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisine acilen sevki ile tedavisinin bu hastanede yapılması konusunda Sayın Başsavcılığınızca gerekli girişimlerde bulunulmasını dileriz." (anka)