Ankara daha önce de 250 bin avro tazminat ödemişti

ANKARA - Türkiye’de miras kalan gayrimenkullerin iadesi konusunda daha önce de Yeran Nacaryan ve Armen Deryan isimli Yunanistan vatandaşları tarafından dava açılmış, AİHM Türkiye’yi 250 bin avro tazminat ödemeye mahkûm etmişti. Sözkonusu davada da Nacaryan ve Deryan’ın mülkiyet haklarının ihlal edildiğine hükmedilmişti.
Türkiye, AİHM kararı doğrultusunda ‘uzlaşma’ ya da ‘tazminat’ görüşü bildirecek. Bu tür davaların sonucunda Rum malları üçüncü şahıslara geçmişse tazminat, devlette kalmışsa iade yolu seçiliyor. Ancak, dava konusu gayrimenkuller devletin elinde olsa bile zaman zaman Milli Emlak bunları iade etmek yerine tazminat ödemeyi istiyor. Dışişleri Bakanlığı da ilkesel olarak bu tür davalarda AİHM’ye tazminat görüşü bildiriyor. Diplomatik yetkililer, “Nacaryan/Deryan kararında olduğu gibi Foka kardeşlere de tazminat öneririz. AİHM de bugüne dek tazminat görüşü bildirilen davalarda ‘iade’ konusunda ısrar etmedi” görüşünü dile getirdi.
Diplomatik kaynaklar, zaman zaman mahkemelerin bu tür davalarda karşılıklılık ilkesi gereğince miras talebini reddettiğine dikkat çekerek, “Oysa 2004’ten beri Yunanistan da Türklere gayri menkul niteliğindeki miraslarını alma hakkı veriyor. Dolayısıyla bu konuda karşılıklılık durumu değişti” yorumunu yaptı.
  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da dün AİHM’nin Foka kararıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Bu davaları yakinen takip ediyoruz. Gerekli hukuki müdahalelerde bulunacağız” dedi. (Radikal)