Ankara'da 27 bebek öldükleriyle kaldı

Ankara'da 27 bebek öldükleriyle kaldı
Ankara'da 27 bebek öldükleriyle kaldı

Başhekim Leyla Mollamahmutoğlu ve yenidoğan klinik şefi Uğur Dilmen suçlananlar arasındaydı.

Ankara Valiliği, savcılığın Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki bebek ölümleriyle ilgili yaptığı soruşturma başvurusuna izin vermedi


ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bebek ölümleriyle ilgili soruşturmada, Ankara Valiliğinin, hastane başhekimi Leyla Mollamahmutoğlu, klinik şefi Uğur Dilmen ve doktorlar Filiz Akın Su ile Tülay Akçay hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine, evrakın işlemden kaldırılmasına karar verdi.  Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde üç günde 27 bebek ölmüştü.
İşlemden kaldırma kararında; müştekiler Haki Keşto, Hüseyin Boyraz, Döndü Boyraz, Gencay Esen ve İsmail Koçak’ın, değişik tarihlerde ve ayrı ayrı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları anımsatıldı.
Bu kişilerin, alınan ifadelerinde; Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinin, değişik tarihlerde doğan bebeklerini başka bebeklerle birlikte aynı küvezde tutmak suretiyle hastane virüsünün üremesine ve bu taksirli davranışları sonucu bebeklerinin ölmesine sebebiyet verdiklerini öne sürerek, Hastane Başhekimi Mollamahmutoğlu, klinik şefi Dilmen, uzman doktorlar Su ve Akçay hakkında "Görevi ihmal" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" gerekçeleriyle yasal işlem yapılması için suç ihbarında bulundukları hatırlatıldı.
Soruşturma izni istemiyle Ankara Valiliği’ne başvurulduğu anımsatılan kararda, Valilikçe 4483 sayılı Yasa’nın 3. ve 6. maddeleri uyarınca yaptırılan ön inceleme sonucunda; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 15 Aralık 2008 tarihli ön inceleme raporu da nazara alınarak, bebek ölümleri ile hastane yetkili ve görevlilerinin uyguladıkları tedaviler arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamadığı, görevli ve yetkililerin, görevi ihmal, tedbirsiz ve dikkatsiz davrandıkları yönünde bir suç unsuru tespit edilemediği; bu nedenle ilgililerin eylemlerinin suç teşkil etmediği gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği kaydedildi.

MÜŞTEKİLERİN İTİRAZ HAKKI VAR

İşlemden kaldırma kararında, "Ön inceleme raporu ile eki belge ve ifade tutanaklarının incelenmesi sonucunda, verilen kararın yerinde olduğu, evrak içeriğine ve olaya uygun düştüğü anlaşıldığından itiraz yoluna gidilmemiştir" denildi.  Kararda, "Soruşturma izni verilmemesine bağlı olarak evrakın işlemden kaldırılmasına karar verildiği" belirtildi.  Ancak, müştekilerin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. 

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN YARGILANACAKLARDI
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde üç günde 27 bebek ölmüştü.
Döndü Boyraz ile eşi Hüseyin Boyraz, 6 Temmuzda 6,5 aylık dünyaya gelen kız bebeklerinin, 1 Ağustos'ta Yenidoğan Ünitesinde ölümü nedeniyle Dr. Leyla Mollamahmutoğlu, hastanenin Yenidoğan Ünitesi Klinik Şefi Prof. Dr. Uğur Dilmen ile Yenidoğan Ünitesi personeli hakkında, "görevi ihmal" ile "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlarından kamu davası açılması istemiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Hastanede, 4 Temmuz 2008’de dünyaya gelen Selin adlı kız bebeğini, 3 Ağustos 2008’de kaybeden Gencay Esen de Başsavcılığa sunduğu suç uyurusu dilekçesinde, Dr. Leyla Mollamahmutoğlu ve Yenidoğan Ünitesi sorumlu doktorlarının, "görevi kötüye kullanmak", "görevi ihmal", "hakaret" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından cezalandırılmalarını talep etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebekleri hastanede yaşamını yitiren bu iki ailenin suç duyurusu dilekçelerini işleme koyarak, bebek ölümlerine ilişkin soruşturma açmıştı. Eğer valilik izin verseydi, sorumlular hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "görevi ihmal" suçlarından soruşturma yürütülecekti. (aa)