Ankara'da olasılık çok

Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasını engelleyen CMUK maddesi (yeni CMK'da da aynı) siyasi bir kararla değiştirilirse, mahkemenin, Öcalan'ın olası başvurusunu kabul edip yeniden yargılamaya başlaması sürpriz olmayacak.

ANKARA - Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasını engelleyen CMUK maddesi (yeni CMK'da da aynı) siyasi bir kararla değiştirilirse, mahkemenin, Öcalan'ın olası başvurusunu kabul edip yeniden yargılamaya başlaması sürpriz olmayacak. Ancak, açıklamalara bakılırsa, Öcalan'ı kapsam dışı bırakan düzenlemenin kısa sürede değiştirilmeyeceği yönünde. Bu durumda Öcalan'ın yapacağı 'yeniden yargılanma' başvurusu, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilecek. Sonraki olasılıklar şunlar:
Doğrudan kabul: Ağır Ceza Mahkemesi, yasa değişmese bile, Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca AİHS ve AİHM kararını dikkate alarak yeniden yargılanmaya karar verebilecek.
Baştan ret: Mahkeme, CMUK 327 ve benzer içerikteki yeni CMK'nın 311. maddesine dayanarak, Öcalan'ın başvurusunu işin esasına girmeden, baştan reddedebilecek. Başvuru 'yasaya göre koşulların oluşmadığı' gerekçesiyle de geri çevirebilecek.
Bu ret kararlarına, Öcalan'ın avukatları itiraz edebilecek.
İtiraz İstanbul'a: Bu itirazı Ankara'ya en yakın ağır ceza mahkemesi sıfatıyla İstanbul'daki mahkeme karara bağlayacak. İtiraz kabul edilirse, Ankara Mahkemesi başvuruyu esastan değerlendirecek. İstanbul Mahkemesi, Öcalan'ın itirazını reddederse, karar kesinleşecek.
Yalnız bakan isterse: Bu karar, sadece Adalet Bakanı yetkisini kullanırsa değiştirilebilecek. Bakan, Öcalan kararının yazılı emir yoluyla bozulması istemiyle Yargıtay'a başvurabilecek.
Yargıtay mümkün: Yargıtay, Öcalan'a ret kararını bozarsa, mahkeme yeniden yargılayacak.
Anayasa Mahkemesi ve iptal: 11. Ağır Ceza, Öcalan'ın başvurusunu 'kabule şayan olmadığı' ve 'CMUK'taki önkoşulların oluşmadığı' için reddetmeyip, CMUK'ta Öcalan'ı bu haktan yoksun bırakan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olup olmadığının tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne gidebilecek.
Yetkisizlikten ret: Anayasa Mahkemesi, 'Ben ancak bir dava sırasında yapılan başvuruları incelerim' diyerek mahkemenin başvurusunu reddedebilecek.
İhmal et yargıla: Anayasa Mahkemesi, CMUK maddesini 'Eşitliğe aykırı' diye iptal edebilir. Bu, yeniden yargılama için yeterli. Ya da Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca CMUK maddesinin 'ihmal' edilebileceğini ve doğrudan AİHS'yi uygulayabileceğini bildirebilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7458847458840

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.