Anne baba evli değilse çocuk babanın soyadını alacak

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun, anne ve baba evli değilse çocuğun annenin soyadını taşıyacağına ilişkin hükmünü iptal ederek, doğan çocuğun babanın soyadını taşımasına karar verdi. Bu karar, Resmi Gazetede yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
Eskişehir 2. Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 321. maddesinin birinci tümcesinin ‘Çocuk, ana ve baba ... evli değilse ananın soyadını taşır’ bölümünün iptali istemiyle, İzmir 3. Aile Mahkemesi de aynı maddenin ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Yüksek mahkeme, kanunun 321. maddesinde yer alan ‘...evli değilse ananın...” ibaresini, iptal etti. Heyet, iptal edilen ibarenin doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte gördüğünden iptal hükmünün, kararın  yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Mahkeme Heyeti, kanunun aynı maddesinin 1. tümcesindeki ‘çocuk, ana ve baba evli ise ailenin...’ ibaresinin iptali istemini reddetti.

Bakan atama yapamayacak
Mahkeme, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, daire başkanları ve vergi dairesi başkanlarının bakan tarafından atanmasına ilişkin kanun hükmünü de iptal etti. Mahkeme, kanunun ‘atama’ başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrasındaki ‘Başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanları ve gelirler kontrolörleri, başkanın önerisi üzerine bakan tarafından atanır’ ibaresini ‘başkan yardımcıları, daire başkanları ve vergi dairesi başkanları’ yönünden iptal etti. (Radikal)