Apartmana özürlü tadilatı zorunlu

Özürlüler yasa tasarısı taslağına göre, apartmanlar özürlülerin talebine uydurulacak.
Özürlüye ait yere park edenlere iki kat para cezası verilecek.

ANKARA - Özürlüler İdaresi Başkanlığı, özürlülerın yaşamlarının kolaylaşması için sosyal hizmetler geliştirilmesi amacıyla hazırladığı 'özürlüler yasa tasarısı taslağı'nı Başbakanlığa gönderdi. Taslakta, apartmanlara özürlülerin talebi doğrultusunda tadilat yapılabilecek.
Taslaktaki bazı düzenlemeler ana başlıklarıyla şöyle:
Rehabilitasyon: Özür türleri uyarınca iş ve meslek analizleri yapılarak, özürlülerin durumlarına uygun mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilecek. Özürlülerin işgücü konusunda ayrımcılık yapılamayacak.
Eğitim güvencesi: Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemeyecek. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve her düzeyde, özürlü olmayanlarla eşit eğitim olanağı sağlanacak.
Üniversite kontenjanı: Özürlüler için, yükseköğretim kurumlarında kontenjan ayrılması konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulacak.
Zorunlu tespit: Anne karnındaki bebeklerle yeni doğanlarda tarama yöntemleriyle tespiti mümkün olan özür ve hastalıklarla ilgili çalışma yapılması zorunlu olacak.
Ücretsiz sağlık: Sosyal güvencesi olmayan özürlülerin muayene ve tetkik hizmetleri ücretsiz olacak.
Apartmanda özgürlük: Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, apartmanlarda proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek salt çoğunlukla karara bağlanması gerekiyor. Eğer özürlünün tadilat talebi reddedilirse, ilgili mercilere başvurulması halinde uygun görülürse tadilat yapılması zorunlu olacak.
Vergi indirimi: Bakanlar Kurulu, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirebilecek.
Anneye izin: Zorunlu bir ebeveyn refakatine ihtiyacı bulunduğu eğitim-öğretim kurumunca belgelendirilen her yaştaki özürlünün ebeveynleri, işgününün ihtiyaç duyulan saatlerinde işyerlerinde ücretli izinli sayılacak.
Memurluk kolaylığı: Devlet memurluğuna alımda özürlüler için açılan sınavlarda 45 yaşsınırı konulamayacak.
Beş kat tazminat: Özürlü memurlara eş ve çocukları dolayısıyla yapılan aile yardımı, özürlü çocuklar için beş kat olarak uygulanacak.
Park cezası: Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerine diğerlerinin park etmesi yasaklanacak. Bu düzenlemenin ihlali durumunda para cezası 'iki kat' artırılacak.