Apartmanlarda kavga bitiyor

Yeni binalardaki kat mülkiyeti kargaşası ve ortak giderlerin karşılanması sorunlarına karşı yasa çıkarılıyor. Bundan sonra depreme karşı güçlendirme harcamasına herkesin katılımı zorunlu olacak.

ANKARA- Yeni binalardaki kat mülkiyeti kargaşası ve ortak giderlerin karşılanması sorunlarına karşı yasa çıkarılıyor. Bundan sonra depreme karşı güçlendirme harcamasına herkesin katılımı zorunlu olacak. TBMM Adalet Komisyonu, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyı kabul eti. Tasarı şöyle:

  • Binanın ortak yerlerinde yapılacak inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yaptırımı için bütün kat maliklerinin değil beşte dördünün rızası aranacak.
  • Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bölümlere zarar verdiği ve acilen onarılması gerektiği veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edildiğinde, kat maliklerinin rızası aranmayacak.
  • Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacak. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla, ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilecek.
  • Masraflar, kat maliklerinin arsa payına göre taksim edilecek. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 faiz ödeyecek.
  • Apartman ya da sitelerin yönetim kurulu toplantılarındaki 'vekalet ağalığı'na da sınırlama getirildi. Bu toplantılarda bir kişi, tüm apartman ya da site sakinlerinin yüzde 5'ine vekâlet edebilecek. Örneğin 100 kişilik bir sitede bir kişi ancak beş kişinin vekâletini alabilecek. Böylece çok kişinin vekâletini alan kişinin kararlardaki etkinliği azaltılacak.
  • Kat malikleri, onarım ve güçlendirme için kendi bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, razı olmak zorunda.
  • Binanın ortak kullanım alanları tanımına, 'taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar' ibaresi de eklendi. Dolayısıyla buralarda yapılacak bir değişiklik için tüm kat maliklerinin yazılı rızası aranacak.
  • Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı ana gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu. Kat mülkiyeti için belgeleri zamanında tapu idaresine vermeyenlere 1000 YTL ceza var.
  • Ortak giderlerle ilgili borçlarını ödemeyenlerin malları satılarak, ortak giderlere katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar kendisine iade edilecek. Böyle bir karar alabilmek için, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun oyu yeterli olacak.